wtorek, 28 czerwca 2022

Kraj

Kronika 998 Augustów

Zdarzenia zanotowane w okresie od 09.12.2008 do 16.12.2008r.
Ogółem zanotowano 9 zdarzeń, w tym:
- 7 pożarów,
- 1 miejscowe zagrożenie
- 1 alarm fałszywy w dobrej wierze

Charakterystyczne zdarzenia:

1. W dniu 09.12.2008 r. Powiatowe Stanowisko Kierowania w Augustowie otrzymało informację o zauważonej przez mieszkańców substancji tworzącej plamę oleju na powierzchni wody Kanału Bystrego i ujścia Kanału do jeziora Sajno. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów zastano ciągnący się film olejowy. Rozstawiona została zapora sorpcyjna przy ujściu kanału w celu zbierania wypływającej substancji. Od ulicy 29-go Listopada (odległość ok. 2,5 km) stwierdzono na akwenie ciągnący się film i pojedyncze plamy olejowe. Spenetrowano basen portowy stwierdzając że przy nadbrzeżu północnym (restauracja Żagielek) występuje niewielka ilość filmu olejowego, który poprzez kanał turbiny (elektrowni wodnej) przepływa w dół kanału Bystrego. Na miejsce zdarzenia przybył Inspektor, WIOŚ Delegatura Suwałki w celu pobrania próbek plam olejowych do badań. Pracownicy WIOŚ pobrali próbki w dwóch miejscach od ulicy 29-go Listopada i od ujścia kanału do jeziora. Strażacy dokonali sorpcji większych plam olejowych unoszących się na akwenie. Na zakończenie działań na kanale pozostawiono zaporę sorpcyjną która ma zbierać film olejowy.
2. W minionym tygodniu doszło do dwóch pożarów samochodów osobowych, 09.12.2008 r. doszło pożaru samochodu Mitsubishi Pajero, który prawdopodobnie powstał w trakcie ładowania akumulatora, zniszczeniu uległa komora silnika, instalacja elektryczna i osprzęt silnika, natomiast w dniu 10.12.2008 r. w miejscowości Sucha Rzeczka podczas pożaru całkowitemu zniszczeniu uległ samochód osobowy VW Golf III, działania gaśnicze do czasu przybycia zastępu JRG prowadził zastęp OSP Płaska. Samochód posiadał instalację gazową, która nie uległa rozszczelnieniu.

Informacje dodatkowe:

 W miesiącu listopadzie i grudniu br. na terenie Komendy Powiatowej w Augustowie odbyły się szkolenia strażaków - ochotników z terenu powiatu augustowskiego. Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W szkoleniu uczestniczyło 41 strażaków.
- 9 strażaków - miasto Augustów
- 6 strażaków – gmina Augustów
- 6 strażaków – miasto i gmina Lipsk
- 11 strażaków – gmina Płaska
- 9 strażaków – gmina Sztabin


Arkadiusz Prymaka

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.