Wiadomości

Kronika 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje, że w dniach 6.02.2012 r. – 12.02.2012 r. na terenie powiatu grajewskiego zanotowano 8 zdarzeń,w tym: 3 pożary, 4 miejscowe zagrożenia oraz jeden alarm fałszywy. Ogółem od początku roku zanotowano 76 zdarzeń, w tym 29 pożarów, 45 miejscowych zagrożeń i dwa alarmy fałszywe. Ogólna liczba poszkodowanych w powstałych zdarzeniach to 7 osób rannych.

W dniu 9.02.2012 r. tuż przed godziną trzynastą na drodze krajowej nr 61 pomiędzy miejscowościami Grajewo - Popowo, zderzyły się dwa samochody osobowe marki Mercedes i Peugeot Partner. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku zaistniałej kolizji. Działania prowadzone przez Państwową Straż Pożarną na miejscu zdarzenia trwały około pół godziny. Wspomagała je Policja oraz Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 11.02.2012 r. około godziny 20:40 w Grajewie na ulicy Ełckiej kierujący samochodem osobowym marki Renault Kangoo potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Grajewie. Działania ratownicze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną na miejscu zdarzenia trwały blisko trzy godziny. Udział w nich brała zarówno Policja jak i Pogotowie.
W dalszym ciągu przypominamy o obowiązku poddawania kominów czyszczeniu i kontroli.

Państwowa Straż Pożarna ciągle odnotowuje zdarzenia związane z nieszczelnością i niedrożnością przewodów kominowych. W minionym okresie odnotowaliśmy trzy zdarzenia tego typu a od początku roku osiemnaście.
     Niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach mieszkalnych jest głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla, a także przyczyną powstania wielu pożarów.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
- ich nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.


 • Zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380) konserwacja oraz sprawdzenie przewodów kominowych należy do obowiązków właściciela, użytkownika lub zarządcy budynku, który ponosi odpowiedzialność za ich stan.
 • Zgodnie z § 34, ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
  1)od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
  3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
  4) co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
 • Zgodnie z art. 62, ust. pkt 1, lit. C i  ust. 6, pkt 1 Ustawy z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być raz w roku poddawane okresowej kontroli stanu technicznego, którą powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań.
 • Zgodnie z § 34, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) czynności związane z usuwaniem zanieczyszczeń w przewodach kominowych prowadzą osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zbyt duże nagromadzenie sadzy w kominie utrudnia odprowadzanie gazów spalinowych i stwarza ogromne niebezpieczeństwo zatrucia, a także może doprowadzić do powstania pożaru w kominie, który stanowi zagrożenie dla całego obiektu w przypadku wydostania się płomieni przez nieszczelności komina ( dotyczy poddasza budynku, a także powstałych pęknięć ). Płomienie wydostające się z komina zagrażają również palnym pokryciom dachów budynków.

W przypadku pożaru sadzy w kominie należy wygasić palenisko, zamknąć szczelnie piec, pożar  stłumić za pomocą nakładając na wylot komina tzw. sito kominowe lub przykrywając mokrą brezentową płachtą, którą należy co jakiś czas polewać wodą, wezwać straż pożarną tel. 998 lub 112

Pożarów kominowych, nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowania wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru


                   Rzecznik Prasowy KP PSP w Grajewie
                     bryg. Andrzej Jabłoński


wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.