czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9958 wyświetleń

Kontrole WITD

W dniu 21 kwietnia br. inspektorzy transportu drogowego dokonali kontroli 3 pojazdów, w tym 1 należącego do przewoźnika krajowego oraz 2 – do przewoźników zagranicznych. W jednym przypadku stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym i wszczęto postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary na przedsiębiorcę. W dwóch przypadkach ukarano kierowców mandatem karnym za niedostosowanie się do znaku zakazu wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 t.

W I kwartale br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku skontrolowali 1890 pojazdów i wydali 949 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary. Ogółem w tym okresie stwierdzono 1076 naruszeń. Najwięcej naruszeń dotyczyło czasu pracy kierowców – 898. Naruszenia te polegały m.in. na skróceniu minimalnego czasu odpoczynku dziennego, skróceniu wymaganych przerw w prowadzeniu pojazdu, czy przekroczeniu dozwolonych maksymalnych okresów prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy.
Kolejną pozycją – są naruszenia w przewozach towarów niebezpiecznych (ADR) w tym zakresie stwierdzono 71 naruszeń. Polegały one przede wszystkim na nieprawidłowym sporządzeniu dokumentów przewozowych oraz brakach w wyposażeniu awaryjnym pojazdów. Żadne z tych nieprawidłowości nie miały wpływu na zwiększenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów.


Wojewódzki Inspektorat nie prowadzi odrębnych statystyk dla powiatu grajewskiego dotyczących natężenia ruchu, stwierdzonych nieprawidłowości ich rodzajów itp. Przez powiat grajewski przebiegają trzy drogi krajowe, tj. nr 61 Łomża – Augustów, nr 65 Mońki – Grajewo oraz nr 58 Szczuczyn – Pisz. Można stwierdzić, że na drogach tych natężenie ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. jest znacznie niższe niż na drodze krajowej nr 8 Zambrów – Białystok- przejście graniczne w Budzisku. WITD prowadzi tam (na terenie powiatu grajewskiego) jednak częste kontrole pojazdów w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym, czasie pracy kierowców przewozie materiałów niebezpiecznych itp. Wydaje się, że skala stwierdzonych naruszeń oraz ich struktura nie odbiegają zasadniczo od naruszeń stwierdzanych na innych drogach województwa podlaskiego.

25 kwietnia 2005 r.
Waldemar Dobrzyniewicz dla e-Grajewo.pl

Komentarze (2)

Bardzo dobrze, niech kontrolują. Szczególnie w naszym regionie, gdzie pełno jest starych "trupów". Powinni też karać diagnostów, którzy dopuszczają do ruchu takie pojazdy.

a ty szaq zaduzo gadasz ludzi przez takich krokodyli tylko biznesy traco a ci zielone pie****** zarabiajo natym moze ty tez jestes z policji??? ormo społeczne

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.