Szczuczyn

 • 1 komentarzy
 • 6423 wyświetleń

Konsultacje społeczne

Burmistrz Szczuczyna

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 31.01.2017 r. do dnia 02.03.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”. 
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”. 
  c) bezpośrednio do punktu ds. rewitalizacji mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (parter).
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w punkcie ds. rewitalizacji.

    Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Szczuczynie.

    Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 31.01.2017r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, w punkcie ds. rewitalizacji;
 • w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja.

    Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Do pobrania:

 

Komentarze (1)

O i tu się coś dzieje a nie jakieś zabawy w budżety dla obywateli gdzie tylko znajomi wygrywają

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.