Wiadomości

Konkurs na stanowisko prezesa SM "Zgoda"

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Grajewie ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU – pełen etat

 

 

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe techniczne, administracyjne, ekonomiczne, kierunkowe budowlane lub pokrewne; (kserokopia wykształcenia)
- Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych;
- Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w zarządzaniu spółdzielniami lub wspólnotami mieszkaniowymi, ewentualnie nieruchomościami udokumentowane świadectwami pracy i referencjami
- Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
- Dbanie o dobro wspólne spółdzielni oraz administrowanych nieruchomości.
- Komunikatywność, rzetelność, terminowość realizacji zadań i umiejętność podejmowania decyzji,
- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
- Znajomość obsługi komputera, obsługi poczty elektronicznej, znajomość pakietu MS Office
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- Umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji z mieszkańcami.

Dokładne wymagania wobec kandydata zamieszczone są pod adresem:

https://www.olx.pl/oferta/praca/prezes-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-CID4-IDRZy3J.html?bs=olx_pro_listing

 

Dokumenty należy składać do 9 grudnia 2022 w biurze spółdzielni w zamkniętej kopercie.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZGODA, ul. Osiedle Południe 17/46, 19-203 Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.