czwartek, 11 sierpnia 2022

Szczuczyn

Konkurs fotograficzny "Romantyzm w obiektywie"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VII - VIII) i szkół średnich oraz osób dorosłych z powiatu grajewskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Romantyzm w obiektywie" ogłoszonego w ramach Roku Romantyzmu Polskiego przez Bibliotekę - Centrum Kultury w Szczuczynie.

 


Na konkurs można zgłosić jedno zdjęcie (z nadanym tytułem) inspirowane dziełami literackimi i plastycznymi z epoki romantyzmu wraz uzasadnieniem, dlaczego i które dzieło literackie czy plastyczne było inspiracją dla Uczestnika konkursu (w pliku WORD, max. jedna strona A4, czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,0).

Należy też wskazać miejsce wykonania zdjęcia.

 

Fotografie wraz z opisem ( w pliku WORD) powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail bckszczuczyn@wp.pl z dopiskiem ROMANTYZM W OBIEKTYWIE – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU wraz ze skanem wypełnionego i  podpisanego formularza zgłoszeniowego.

 

 Prace można też dostarczyć drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście na płycie CD lub pamięci USB (pendrive) wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym do siedziby Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie w nieprzekraczalnym terminie 1 kwietnia 2022r. do 9 maja 2022r. godziny 16:00.

 


 Komisja konkursowa przyzna nagrody w kategorii młodzież i osoby dorosłe:
I miejsce, nagroda w wysokości 600,00 zł,
II miejsce, nagroda w wysokości 400,00 zł,
III miejsce, nagroda w wysokości 200,00 zł

 

 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Aleja Pamięci w Szczuczynie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.