Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 6799 wyświetleń

Konferencja prasowa Burmistrza

4 listopada br. w Urzędzie Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6A odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas – Rząsa.


Podczas spotkania przekazano informacje t.j:

- Projekt "Mieszkanie Plus"
 Miasto Grajewo deklaruje przystąpienie do projektu, wytypowane zostały już tereny,  które mogłyby być udziałem w budownictwie. Trwają prace nad przygotowaniem ankiety i analizy finansowej ewentualnego udziału w projekcie.

- Trwające inwestycje drogowe. 
* Rozpoczęła się przebudowa ulicy Leśnej i Grzybowej. Wykonawca powinien w terminie 90 dni zrealizować zadnie. 
* Niebawem rozpoczną się prace budowy ul. Partyzantów. Modernizacja odcinka powinna zakończyć się w ciągu 80 dni. 
* Na remontowanych ulicach zostanie wykonana pełna infrastruktura - kanalizacja deszczowa, sanitarna, oświetlenie, chodniki oraz nawierzchnie jezdni z asfaltu bądź kostki brukowej.

- Modernizacja ul. Wojska Polskiego
Inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podzielona jest na dwa etapy. W bieżącym roku zaplanowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa urządzeń sieci energetycznej i teletechnicznej. Obecnie prace koncentrują się na budowie studni deszczowych (np. studnia w okolicach marketu przy 9 PSK kopana jest na głębokość 6,5 metra). Zadanie powinno zostać wykonane do końca listopada br. W przyszłym roku zaplanowany jest m.in. remont nawierzchni i chodników.

- Dodatkowe prace wykonywane z oszczędności
W związku z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi uzyskane oszczędności pozwoliły na budowę chodników przy ul. Wiktorowo oraz Pułaskiego. Dodatkowo powstaną nowe iluminacje świetlne w parkach, szczególnie na ul. Wojska Polskiego.

- Otwarcie Muzeum Mleka.
Otwarcie Muzeum zaplanowane jest na 14 grudnia br. Mimo, iż harmonogram prac jest bardzo napięty, realizacja zadania nie jest zagrożona.

- Grajewska Karta Seniora
Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Grajewa, który ukończył 60 lat. Warunkiem otrzymania karty jest złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, pokój nr 16. Druk wniosku można także pobrać z miejskiej strony internetowej. Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy. Pierwsi seniorzy zgłosili się po kartę od razu po wejściu w życie przepisów uchwały tj. 19 października br. Na dzień dzisiejszy złożono 77 wniosków o wydanie karty, wstępnie MOPS zamówił 500 sztuk kart. Karta uprawnia do 50 -procentowej zniżki od obowiązujących cen karnetów albo biletów jednorazowych na korzystanie z oferty miejskich instytucji np. Grajewskiego Centrum Kultury czy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do Programu mogą przystąpić inne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, firmy i prywatni przedsiębiorcy.

- Kwesta na cmentarzach
Zebrane środki przeznaczone zostaną na renowację zabytkowych obiektów oraz dalsze sporządzenie interaktywnej mapy i inwentaryzację nagrobków, jak też utwardzenia alejek na tutejszym cmentarzu parafialnym. Łącznie zostało zebranych 18 674,24 zł oraz 2 dolary 25 centów ameryk., 1 funt brytyjski i 22 eurocenty.


Pytania Czytelników e-Grajewo.pl

  Kiedy rozpocznie się budowa bloku komunalnego?
Miasto jest na etapie przygotowania dokumentacji. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na jej przygotowanie z przyczyn od niego niezależnych. Wniosek ten zostanie poddany analizie. Początek inwestycji planowany jest na przyszły rok.

  Czy w bieżącym roku zostanie zorganizowany miejski Sylwester?
Wzorem lat ubiegłych impreza zostanie zorganizowana na placu przed Urzędem Miejskim, choć pod uwagę brana była inna lokalizacja – okolice Pływalni Miejskiej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Szpitala odstąpiono od takiego zamiaru. Za organizację uroczystości odpowiedzialne jest Grajewskie Centrum Kultury.

  Dlaczego zostały przerwane prace na ulicy Ekologicznej?
Na ul. Ekologicznej nie wszystko zostało ukończone. Wykonano instalację elektryczną i kanalizację burzową. Wykonawca nie poradził sobie z realizacją instalacji sanitarnej, po uporządkowaniu terenu zszedł z budowy. Trwają rozmowy dotyczące rozwiązania umowy z realizatorem. Kilka dni temu odbyło się spotkanie przedstawicieli UM z głównym wykonawcą, kierownikiem budowy, projektantem. Włodarz deklaruje, że za zakończone prace wykonawca otrzyma zapłatę. Najprawdopodobniej inwestycja zostanie dokończona w przyszłym roku.

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (5)

Co będzie z ul.11 go listopada co tam się dzieje w głowie sie nie mieści dziura na dyżurze

A co z ulicą łąkową - już w pazdzierniku miało być wiadomo co i jak , a teraz ani słowa - a na spotkaniu to WIELKIE obietnice którymi zatyka się mieszkańców.

Kiedy bedzie robiona ulica Geodetów,jest wydane zezwolenie,a robota lezy

Czy był już nabór do pracy do Muzeum Mleka ?

90 dni i będzie droga? trzeba dodać do tego czas zimy:)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.