niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11265 wyświetleń

Komunikaty Urzędu Miasta

K  O  M  U  N  I  K  A  T   NR 1

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  ul. W. Perlitza:  nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 4615 o powierzchni  1158 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 położona przy ul. W. Perlitza.
 
- cena wywoławcza netto - 81.967,21 zł + 22 % VAT / 18.032,79 zł / = 100.000,00 zł
- wadium –  20.000,00 zł           postąpienie -  1.000,00 zł


W/w nieruchomość wolna od obciążeń. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 10.04.2009 r. w kasie  Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192    w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach   7.30 –15.30. / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25  oraz na stronie internetowej urzędu.
K  O  M  U  N  I  K  A  T   NR 2

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  ul. Legionistów: nieruchomość niezabudowana oznaczona nr nr:  4623 i 4624 o powierzchni  1661 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 położona przy ul. Legionistów.
 
- cena wywoławcza netto - 114.754,10 zł + 22% VAT / 25.245,90 zł / = 140.000,00 zł 
-  28.000,00 zł           postąpienie -  1.400,00 zł


W/w nieruchomość wolna od obciążeń. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 10.04.2009 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.  Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr  31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25 oraz na stronie internetowej urzędu.


niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (1)

a gdzie fotki tych budynkow, tak wplacac zaliczke jak kupic kota w worki

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.