Kraj

Komunikat US

Ogłoszono konkursy na naczelników urzędów skarbowych

Minister Finansów ogłosił konkursy na stanowiska naczelników ośmiu urzędów skarbowych z województwa podlaskiego. Obecni szefowie tych urzędów pełnią jedynie obowiązki naczelników. Chętni do startu w konkursach na złożenie dokumentów mają czas do 13 listopada.
Urzędy w których odbędą się konkursy to: Urząd Skarbowy w Augustowie, Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim, Urząd Skarbowy w Kolnie, Urząd Skarbowy w Łomży, Urząd Skarbowy w Sokółce, Urząd Skarbowy w Suwałkach, Urząd Skarbowy w Hajnówce oraz Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku.
Do konkursu na naczelników mogą przystąpić pracownicy urzędów i organów podległych Ministrowi Finansów, którzy posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tych urzędach lub organach.

Konkurs będzie się składał z dwóch części: sprawdzianu wiedzy zawodowej, a także oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych. Wiedza zawodowa będzie sprawdzana za pomocą dwóch zadań problemowych oraz pisemnego testu zawodowego jednokrotnego wyboru, zawierającego 50 pytań. Zadania problemowe będą dotyczyły zagadnień prawa podatkowego, a test zawodowy obejmie wybrane zagadnienia z zakresu: prawa konstytucyjnego, materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego, egzekucji administracyjnej, prawa karnego skarbowego, rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy, przepisów o służbie cywilnej, organizacji i zarządzania w administracji podatkowej, a także aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Więcej informacji dot. konkursów i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.