Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10040 wyświetleń

Komunikat UM w Szczuczynie

Burmistrz Szczuczyna informuje, iż działania zmierzające do przeprowadzenia inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej Nr 61 w rejonie “feralnego” skrzyżowania z drogami powiatowymi Wąsosz – Szczuczyn i Bęćkowo – Szczuczyn weszły w kolejny etap.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odz. w Białymstoku złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 61 w rejonie skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1812B Szczuczyn - Wąsosz i Nr 1802B Szczuczyn - Bęćkowo na odcinku od km 202+783,50 do km 203+200 wraz z budową chodnika dla pieszych po stronie prawej od km 202+577 oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości jest znaczącym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwo osób pieszych i uczestników ruchu przejeżdżających przez wyżej wymienione skrzyżowanie.

Po wydaniu stosownego zezwolenia przez Wojewodę Podlaskiego, prace będą prowadzone przez wykonawcę wyłonionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jestem przekonany, że wpłyną one na poprawę bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu kołowego w wyżej wymienionym rejonie gminy Szczuczyn.

Zakończenie prac projektowych i wystąpienie GDDKiA o pozwolenie na budowę oznacza, że kończy się etap planowania, a przechodzimy do etapu wykonawczego. Chciałbym podziękować p. Dyrektorowi Jerzemu Doroszkiewiczowi z Białostockiego Oddz. GDDKiA za to, że w swoich działaniach pozostaje wierny obietnicom złożonym podczas naszego spotkania w lutym tego roku.

Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński

 

 

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Szczuczyn. (*.PDF)

Komentarze (2)

Gmina która posiada Status Prawny, powinna być samodzielna na własnym terytorium, tym czasem posiada nad soba wyższego zarządcę który rządzi wszystkim co jest szczególne. To się nazywa rozwiązanie demokracji po polsku.

Gratulacje :-)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.