sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Komunikat UM w Szczuczynie


       Urząd Miejski w Szczuczynie informuje, że planuje  się złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

      Mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości winni do dnia 15.02.2011 r. złożyć stosowny wniosek do tutejszego Urzędu Miejskiego (pokój nr 7), w którym określą ilość posiadanych odpadów i stopień ich uszkodzenia oraz numer ewidencyjny działki na której zlokalizowana jest nieruchomość (są to dane niezbędne do wniosku).

      Nadmienia się, że przekazanie odpadów zawierających azbest musi nastąpić do dnia 15.10.2011r. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się demontaż pokrycia, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz składowanie odpadu na składowisku. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.