czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

Komunikat UM G-wo

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych, położonych w Grajewie  przy Ełckiej :

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr 877/19 o powierzchni 109 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw – 30381.

-cena wywoławcza netto - 8.196,72 zł + 22 % VAT/ 1.803,28 zł/ = 10.000,00 zł
wadium – 2.000,00 zł, postąpienie – 100,00 zł

 
W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.  Obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 11.06.2007r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.  Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach   7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

Grajewo 2007.05.07
UM Grajewo

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.