czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  ul. Fabrycznej :

 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 3215 o powierzchni  3467 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 19243 przy ul. Fabrycznej.
 

cena wywoławcza netto - 91.000,00 zł + 22 % VAT / 20.020,00 zł / = 111.020,00 zł
wadium –  22.200,00 zł           postąpienie -  1.200,00 zł
W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2008 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 21.07.2008 r. w kasie  Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.