Wiadomości

Komunikat UM

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w Grajewie przy ul. Przemysłowej:

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr  3149 o powierzchni 19448 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta – Kw – 19243.

-cena wywoławcza netto - 31.000,00 zł + 22 % VAT/ 6.820,00 zł / = 37.820,00 zł

wadium – 7.564,00 zł, postąpienie – 378,00 zł

W/w nieruchomość wolna od obciążeń .

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2007roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 14.12.2007 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14 .

Grajewo 2007.11.07

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.