sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat PUP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560), Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza jednostki szkolące do złożenia oferty na usługę następującego szkolenia finansowanego z EFS:  
1. Nauka języka obcego:
- Język Angielski:  poziom – podstawowy, średnio zaawansowany.
- Język Niemiecki:  poziom – podstawowy, średnio zaawansowany.

Wymagane dokumenty:
1. Oferta szkoleniowa:  zakres i jakość oferowanego programu szkolenia ( w tym ilość godzin przypadających na jednego uczestnika, nazwa szkolenia, termin i miejsce szkolenia, harmonogram szkolenia określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej, charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone, cele szkolenia,
2. Preliminarz kosztów szkolenia (w tym koszty ubezpieczenia),
3. Dane dotyczące wykonawcy: (nazwa, adres siedziby, nr telefonu, nr faxu, NIP, REGON, forma organizacyjna, Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,   certyfikat jakości usług (jeżeli posiada), nazwisko i nr tel. osoby wyznaczonej do kontaktu.
Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6, tel. (086) 261-30-37, fax. 272-36-05, e-mail  bigr@praca.gov.p
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 31.05.2008r.

Otrzymanie oferty szkoleniowej nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie do zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia.

     Z-ca Dyrektora PUP
         Maria Wieczorek

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.