piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie uprzejmie informuję, że do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła informacja od Menadżera Europejskich Służb Zatrudnienia z Irlandii w sprawie  organizacji targów rekrutacyjnych w Irlandii dla pracowników z branży budowlanej. Targi skierowane są do osób przebywających w Irlandii – w tym także Polaków – którzy w najbliższej przyszłości zamierzają powrócić do kraju oraz pracodawców z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których występują niedobory siły roboczej w wymienionym sektorze, w tym także do pracodawców polskich.
Planowane przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw problemowi nadwyżki siły roboczej w branży budowlanej w Irlandii, powstałej na skutek spowolnienia rozwoju sektora budowlanego oraz problemowi niedoborów siły roboczej w ww. branży w Polsce.

Jednocześnie strona irlandzka wyraża chęć nawiązania kontaktu z polskimi firmami, które są zainteresowane zawieraniem kontraktów z irlandzkimi firmami na podwykonawstwo w projektach budowlanych realizowanych w Polsce.
Planowane są następujące wydarzenia:
1. Targi rekrutacyjne w Dublinie ( w końcu czerwca 2008r.)
2. Targi rekrutacyjne w Dundalk (region przygraniczny) na początku lipca  2008 r.
3. Spotkanie kontaktowe na początku lipca 2008 r. mające na celu przedstawienie firm polskich firmom irlandzkim, mogącym stać się ewentualnym podwykonawcami.

Koszt przejazdu i pobytu w Irlandii pracodawcy pokrywają we własnym zakresie. Podczas targów irlandzki EURES na swój koszt zapewni polskim pracodawcom stoiska wystawcze.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie 086 261 30 17, pokój 10

Zastępca Dyrektora
   Maria Wieczorek
 

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.