środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Komunikat PPIS

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie informuje, że od dnia 1 października 2008 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.Nr 122 z 10.07.2008r.,poz.795) w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania szczepień.
Rozporządzenie dotyczy bezpłatnych szczepień przeciw  pneumokokom i przeciw ospie wietrznej w następujących grupach ryzyka:
1)    przeciw pneumokokom:
a)    dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:
- przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
- małopłytkowość idiomatyczną,
- ostrą białaczkę , chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
- asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
- zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
- zakażone HIV,
- przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów  wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego,
b)    dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną;
2)    przeciw ospie wietrznej:
a)    dzieci do ukończenia 12 roku życia:
- z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
- z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
- zakażone HIV,
- przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,
b)  dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. A
- które nie chorowały na ospę wietrzną.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się do swoich lekarzy rodzinnych w celu kwalifikacji i szczepień dzieci z w/w jednostkami chorobowymi.

                                                     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
                                                                                w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.