poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 13194 wyświetleń

Komunikat Burmistrza Grajewa

Grajewo 2012.01.27.

K  O  M  U  N  I  K  A  T

Burmistrz Miasta Grajewo
organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Grajewie przy  ul. Targowej 19 stanowiącej własność miasta Grajewo:


nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo – biurowym o łącznej  powierzchni użytkowej 775,60 m 2, oznaczona nr 4995 o powierzchni 4532 m 2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi  księgę wieczystą KWLM1G/00013697/1.

cena wywoławcza    - 950.000,00 zł
                                                        
wadium – 190.000,00 zł         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń .

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 roku o godz.10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem
do dnia 15.04.2012 roku na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040  Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo
/ decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta Grajewo (codziennie w godzinach 7.30 –15.30) lub telefonicznie 86 273 08 24 lub 273 08 25.

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (1)

to tam co straszy? pewnie w koncu basen

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.