poniedziałek, 26 lutego 2024

Kraj

Kolejny krok

Formę opodatkowania wybieramy w Urzędzie Skarbowym, gdzie musimy złożyć druk zgłoszenia działalności. US w Grajewie załatwia te sprawy poniedziałek, wtorek 8.00 - 16.00, środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00 tel. 086 272 3245. Powinniśmy posiadać (jeżeli chcemy prowadzić działalność gastronomiczną we własnym lokalu): a/ dokument stwierdzający własność lokalu,  b/ jeżeli będziemy płatnikiem podatku VAT czynnego, dokonujemy na konto Urzędu Miasta (możemy to zrobić w US) opłaty 152,- c/ dokument poświadczający posiadanie rachunku bankowego związanego z tą działalnością, d/ wpis do ewidencji, e/ regon.
Formy opodatkowania to: podatek dochodowy na ogólnych zasadach, ryczałt i karta podatkowa.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.