sobota, 28 maja 2022

Kraj

Kampania PIT

Do tej pory podlaskie urzędy skarbowe zwróciły swoim podatnikom około 60 mln złotych. W urzędach złożono już około 190 tys. PIT-ów, co stanowi blisko 40 proc. zeznań, które powinny wpłynąć do urzędów 

Tegoroczna kampania podatkowa przebiega bardzo podobnie, jak kampanie w latach poprzednich. W większości urzędów skarbowych woj. podlaskiego zaobserwowano zbliżoną liczbę zeznań podatkowych lub odnotowano ich niewielki wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do tej pory podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37, PIT-36 i PIT-36L, złożyli 187 759 zeznań podatkowych.  

Podatnicy najczęściej rozliczają się osobiście w siedzibie urzędu, ale coraz większa liczba podatników przesyła swoje zeznania podatkowe za pośrednictwem Internetu.

Tak jak w roku ubiegłym, największą popularnością wśród ulg i odliczeń cieszy się ulga z tytułu wychowywania dzieci, ulga internetowa oraz odliczanie wydatków na cele rehabilitacyjne.

Do tej pory urzędy skarbowe woj. podlaskiego zwróciły swoim podatnikom 58 176 845 zł. Rekordowy zwrot podatku padł w Urzędzie Skarbowym w Sokółce i była to kwota 118 289 zł z zeznania PIT-36L.

Najczęstsze problemy, które obserwujemy w ramach akcji dotyczą odliczania wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną, obliczanie ulgi z tytułu wychowywania dzieci, rozliczanie dochodów uzyskanych z pracy za granicą oraz wyliczanie kwoty 1% podatku należnego organizacjom pożytku publicznego. Ponadto zdarzają się także problemy z wyborem formularza, na którym należy dokonać rozliczenia rocznego, czy też z zastosowaniem właściwej stawki do obliczenia wysokości podatku, co wiąże się z nieznajomością skali podatkowej.

W większości urzędów skarbowych na złożenie zeznania podatkowego czeka się, w zależności od dnia tygodnia, w granicach 5 – 15 minut. Najwięcej podatników przychodzi do urzędów w poniedziałki. Najdłuższy okres oczekiwania na złożenie zeznania, dotyczy przede wszystkim sytuacji, kiedy PIT-y są wprowadzane do systemu POLTAX bezpośrednio przy podatnikach, ale dzięki temu możliwe jest ograniczenie liczby błędów pojawiających się w zeznaniach (zwłaszcza błędów rachunkowych).

W celu usprawnienia przyjmowania zeznań podatkowych, w urzędach zostały uruchomione dodatkowe okienka na salach obsługi (jeżeli istniały takie możliwości architektoniczne). W sytuacji wzmożonego ruchu na salach obsługi, istnieje możliwość złożenia zeznania w każdym okienku.

 


  Radosław Hancewicz


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.