Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 12409 wyświetleń

Kamień węgielny w PEC

25 lipca br. odbyło się podpisanie Aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy w PEC Grajewo.

Wniosek na modernizację systemu ciepłowniczego poprzez budowę kotła na biomasę w skojarzeniu został złożony przez Miasto z myślą o modernizacji ciepłowni miejskiej oraz mieszkańcach, którzy będą zaopatrywani w ekologicznie czystą energię. Grajewo otrzymało na realizację projektu 9 mln 162 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 14 mln 220 tys. zł.

Modernizacja polega na budowie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji projektu, modernizacji i rozbudowie grajewska ciepłownia stanie się elektrociepłownią. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni, modernizację stacji średniego napięcia oraz budowę wewnętrznej sieci energetycznej kablowej, montaż kotła parowego opalanego biomasą wraz z ekonomizerem, instalacji odpylania i odprowadzania spalin, technologii kotła-rurociągów, pomp i armatury, a także montaż silnika parowego oraz budowę magazynu biomasy. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 r.


Projekt opracowany przez Miasto Grajewo pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" został wybrany do dofinansowania ze środków unijnych, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w terminie: 30 czerwca - 16 sierpnia 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

za: www.grajewo.pl, I. Poniatowska


Komentarze (3)

ładnie to tak sobie zasługi przypisywać i nie zaprosić na to wydarzenie osób dzięki którym projekt ten jest realizowany??

14 mln zł inwestycja! nikt do tej pory nie przedstawił szacunków zwrotu tej inwestycji. W perspektywie ilu lat ten wydatek wróci do przedsiębiorstwa? Elektrociepłownia będzie produkowała prąd ale utrzymanie tych urządzeń też kosztuje. Nie chcę jako odbiorca ciepła otrzymać kolejnej podwyżki opłat bo trzeba będzie konserwować elektrofiltr, generator i szereg innych urządzeń. Prąd i tak nie będzie tańszy bo przedsiębiorstwo go będzie sprzedawało do sieci.

a tymczasem podwyżka cen za dostawę ciepła o 15,6% od sierpnia. Skąd kasa na inwestycję?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.