Wiadomości

IX. sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na IX. sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 1430 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Strażacka 6B w Grajewie. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5.    Sprawozdanie z wykonania „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grajewskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018” w okresie 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2010.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
b)    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i sprawy różne.
10.    Zamknięcie sesji.
          

Przewodniczący
  Rady Powiatu Grajewskiego
     
 
   Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.