Wiadomości

III sesja Rady Powiatu

Obady III sesji Rady Powiatu Grajewskiego,odbędą się w dniu 28 grudnia 2006 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2006 r.,
b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2007,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej,
d) w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Wojewodzinie,
e) w sprawie wyboru członka zarządu powiatu grajewskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące:
a) przyjęcie stanowiska w sprawie połączeń kolejowych.
9. Zamknięcie obrad.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.