poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

III sesja w Rajgrodzie

III sesja  w Rajgrodzie
W dniu 30 grudnia 2010 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyły się obrady III sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.W obradach uczestniczyli tradycyjnie sołtysi z terenu gminy Rajgród oraz zaproszeni goście w osobach Pana Jana Juliana Połonowiacza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Pana Jarosława Olszewskiego – zastępcy Dyrektora ZDP w Grajewie.

Po otwarciu obrad, przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji, Burmistrz Rajgrodu przedstawił zebranym informację o wykonaniu i realizacji uchwał z ostatniej sesji oraz przekazał informację o swojej pracy w okresie od ostatniej sesji.

Następnie Pan Czesław Karpiński – Burmistrz Rajgrodu (w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Nr 247, poz. 1653 z dnia 27 grudnia 2010 r. obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej obwieszczenia o zbiorczych wynikach głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), zgodnie wymogami ustawy o samorządzie gminnym złożył przed Radą Miejską w Rajgrodzie ślubowanie.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy,
2) w sprawie ustalenia dopłaty za oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie,
3) w sprawie górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych,
4) w sprawie ustalenia dopłaty za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rajgrodu,
6) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
8) ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów przejazdów radnym oraz ustalenia diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Zebrani wysłuchali informacji Dyrektora ZDP w Grajewie na temat odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rajgród, wnieśli swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące sposobu odśnieżania dróg i zaapelowano o staranniejsze odśnieżanie dróg oraz rozważenie możliwości wywozu śniegu zalegającego na ul. Szkolnej w Rajgrodzie.

Na sesji poruszono również tematykę:
- konieczności przeglądu stanu lamp ulicznych i oświetlenia na terenie gminy,
- zamontowania większej ilości koszy na śmieci na terenie Rajgrodu,
- sposobu odśnieżania drogi nr 61 przez Rejon Dróg Publicznych w Grajewie,
- stanu zaawansowania prac nad planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Rajgród

fot.
Urząd Miasta w Rajgrodzie

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.