Wiadomości

II Sesja Rady Miasta Grajewo

23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się II Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie II Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  - powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
  - wyboru reprezentanta miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
  - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania;
  - przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Miasta Grajewo;
  - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  - zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok;
  - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2024 – 2033.
 • Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 • Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Grajewo.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie II Sesji Rady Miasta.

 

sobota, 15 czerwca 2024

Droga nr 16 stanie się trasą S16

piątek, 14 czerwca 2024

Gmina Grajewo rozbuduje wodociąg

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.