czwartek, 20 czerwca 2024

Wiadomości

II Sesja Rady Miasta Grajewo

23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się II Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie II Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  - powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
  - wyboru reprezentanta miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
  - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania;
  - przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Miasta Grajewo;
  - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  - zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok;
  - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2024 – 2033.
 • Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 • Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Grajewo.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie II Sesji Rady Miasta.

 

środa, 19 czerwca 2024

Hołd oddany Sybirakom

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.