środa, 26 stycznia 2022

Kultura i rozrywka

"Grajewskie spotkania z historią"

Dnia 8 stycznia 2022 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Grajewskie spotkania z historią”. Na program spotkania złożyły się dwie prelekcje.


Pierwszą wygłosił dr Stefan Michał Marcinkiewicz, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jej tematem był obóz koncentracyjny w Boguszach/Prostkach w latach 1941-1945. Prelegent przedstawił aktualny stan wiedzy na temat tego miejsca i jak się okazało jego złożonej historii. W Oflagu 56 od czerwca 1941 r. do sierpnia 1942 r., w Stalagu I E od sierpnia do grudnia 1942 r. oraz w Stalagu I F/Z Prostken od 1943 r. do maja 1944 r. przebywali jeńcy sowieccy. W międzyczasie w Sammellager Prostken od listopada 1942 r. do stycznia 1943 r. przebywali Żydzi ze zlikwidowanych gett. Następnie w Stalagu I B/PR od października 1943 r. do maja 1944 r. przetrzymywano jeńców włoskich. Jedną z ciekawostek związanych z obozem jest fakt, że krótko latem 1941 r. był w nim przetrzymywany syn Józefa Stalina – Jakov Dżugaszwili. Autor otrzymał grant na prace naukowo-badawcze dotyczące obozu w archiwach zagranicznych, tak więc po ich zakończeniu na pewno spotkamy się ponownie.


Drugim z prezentowanych tematów był projekt inżynierski „Memorium” w miejscu cmentarza jeńców wojennych z terenu obozu Bogusze/Prostki. Jego autorka - Katarzyna Karwowska przedstawiła multimedialny projekt inżynierski zatytułowany „Memorium Ofiar Mordu w Boguszach”, opowiedziała też o jego uwarunkowaniach terenowych i koncepcyjnych. Było to niezwykle wartościowe uzupełnienie pierwszego z wykładów, pokazujące możliwość wieloaspektowego spojrzenia na to samo miejsce.

 

Grajewska Izba Historyczna

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Informacja o feriach zimowych w GCK (II tydzień)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.