czwartek, 30 maja 2024

Sport

Grajewo. Pierwszy Turniej Ligi Szachowej


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


I TURNIEJ LIGI SZACHOWEJ Z OKAZJI 100 – LECIA KLUBU SPORTOWEGO WARMIA GRAJEWO

 


1.ORGANIZATOR:


- Urząd Miasta w Grajewie

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

- Akademia Szachowa Okulewicz 

 


2. TERMIN I MIEJSCE


- 01 - 02 luty 2024 r.

  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie, ul Strażacka 2,

 


3. CELE ZAWODÓW:


Popularyzacja „Królewskiej Gry”.

Podnoszenie umiejętności gry i podwyższanie kategorii szachowych.

 


4. SYSTEM ROZGRYWEK


Grupa A 


Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

- Tempo gry: 60 minut dla zawodnika .Obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

 

Grupa B


Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund: 

- Tempo gry: 60 minut dla zawodnika. Obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

 Jeśli będzie mała ilość zgłoszeń zawodnicy zostaną dołączeni do turnieju A. Przewidywane są  4 turnieje cyklu w lutym, marcu. kwietniu i maju. Terminy turniejów i zasady punktacji zostaną podane w osobnym komunikacie. Podsumowanie turniejów przewidywane jest w maju 2024 r.( Rozdanie nagród, dyplomów i upominków związanych z 100 – leciem Klubu Sportowego Warmia Grajewo ).

 


5. WARUNKI UCZESTNICTWA


- Prawo gry w turnieju mają wszyscy chętni zawodnicy.

- Dokonanie opłaty wpisowego przelewem/gotówką najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju.

  

 

6. WPISOWE


Obwiązuje wpisowe (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa): 

w turnieju A – 40 zł, 
w turnieju B, – 30 zł. 


Członkowie AKADEMII SZACHOWEJ: 20 zł

- Wpłaty wpisowego dokonuje się gotówką przed rozpoczęciem zawodów lub przelewem na:    AKADEMIA SZACHOWA Zbigniew Okulewicz ul. Przekopka 32 19 - 200 Grajewo Konto: 35 1020 1332 0000 1402 1091 2063

 


7. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW


- Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego.

 


8. ZGŁOSZENIA


- Zgłoszenia do dnia turnieju dokonuje się przez: 

- portal: Chessarbiter

 Serwisy turniejowe:

 grupa A – od ranking 1600 

grupa B – do rankingu 1400 

− Sędzia główny Zbigniew Okulewicz Tel. 513 162 924, email: zbycho56@op.pl,

  pocztą elektroniczną na adręes: zbycho56@op.pl


- Koordynator turnieju: Jakub Okulewicz, tel. 694 031 862 


- Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub lub miejscowość zamieszkania. 

- Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem, a fakt ten będzie odznaczony na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.

 


9. NAGRODY


1. Dyplomy i upominki dla 3 kolejnych miejsc. 

2. Dyplomy i upominki dla juniorów.

Liczba nagród uzależniona jest od ilości osób startujących w zawodach. Przewidziano nagrody losowe. Organizatorzy Jubileuszu Warmii Grajewo deklarują wręczenie uczestnikom turniejów szachowych pamiątkowych upominków na zakończenie cyklu. Do 2000 roku w Warmii Grajewo istniała sekcja szachowa.

 


10. HARMONOGRAM


01.0.2024 r. ( czwartek ):

godz.8:00 – 8:45 przyjazd uczestników, potwierdzanie zgłoszeń i rejestracja godz.8:45 – 9:00 odprawa techniczna

godz.9:00 – rundy I - IV 

 

 

Turniej A


Terminarz rund:


01.02.2024 r. ( czwartek ) I runda – godz. 900, II runda – godz. 1100, III runda – godz. 1300,

IV runda – godz.1500, 


02.02.2024 r. ( piątek ) V runda – godz. 900, VI runda – godz. 1100, VII runda – godz. 1300.


Zakończenie turnieju około godz. 1600 w dniu 02.01.2024 r. (piątek).

 


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1) Każdy uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z Komunikatem  Organizacyjnym I Turnieju Ligi Szachowej w Grajewie oraz jego przestrzegania.

2. Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami gry PZ Szach. i FIDE.

3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z potrzeb organizacyjnych.

4) Przystępując do zawodów uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

5) Uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i promocyjnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna są niedozwolone.

6) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

7) Zawodnicy mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.

8) Organizatorzy zapewniają gorące napoje (herbata, kawa) oraz słodycze.

 

 

ORGANIZATORZY

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.