Wiadomości

Gospodarka wodno-ściekowa

Z końcem stycznia br. zakończył się nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na inwestycje w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę operacji, zawierającą wnioski podmiotów po wstępnej weryfikacji.

W ramach naboru o przyznanie pomocy wpłynęło 88 wniosków na łączną kwotę 118 248 074 zł. Rozpatrzeniu będą podlegać 53. Środki dostępne dla województwa, wg kursu euro w dniu rozpoczęcia naboru – 55 670 150 zł, co pozwala na sfinansowanie 33 projektów.

 

Na liście informującej o kolejności przysługującej pomocy  znalazły się projekty gmin z powiatu grajewskiego. Miejsca kolejno zajmują:

7. gmina Radziłów – Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin, etap III – kwota pomocy 1 967 875 zł;

15. gmina Wąsosz – Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz - kwota pomocy 1 866 886 zł;    

33. gmina Rajgród – Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród - kwota pomocy 1 991 167 zł;

57. gmina Szczuczyn – Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczuczyn wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chojnowo oraz przebudową ujęć wody w miejscowości Wólka - kwota pomocy 723 808 zł;

73. gmina Grajewo – przebudowa SUW wraz z rozbudową wodociągu Wojewodzin - kwota pomocy 427 166 zł;


W ciągu najbliższych 3 miesięcy po kolejnej korekcie okaże się kim zostaną podpisane konkretne umowy na dofinansowanie.

 

poniedziałek, 6 lutego 2023

Miniony weekend na drogach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.