Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10496 wyświetleń

Funkcyjni OSP na naradzie

 
 27 lutego 2014 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Z ramienia Komendy w naradzie uczestniczyli: bryg. Andrzej Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Arkadiusz Lichota – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, st. kpt. Daniel Lewczuk – Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej oraz mł. kpt. Zdzisław Zaborowski – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Poza strażakami w naradzie uczestniczyli również pracownicy urzędów miejskich i gminnych, którzy odpowiadają za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

  Narada rozpoczęła się przedstawieniem głównych tematów, które zostaną omówione przez poszczególnych funkcjonariuszy Komendy. Jednym z głównych tematów była prezentacja statystyki zdarzeń w powiecie za rok 2013 w rozbiciu na poszczególne gminy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz współpraca jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami i podmiotami. W kolejnych punktach porządku narady analizie poddano kwestie bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych oraz aktualny stan wyposażenia w sprzęt i środki ochrony indywidualnej strażaków. Poza tym dużo uwagi poświęcono systemowi szkolenia strażaków – ochotników w roku 2013 oraz planom szkolenia w roku bieżącym. Poza szkoleniem podstawowym i szkoleniem z zakresu ratownictwa technicznego za szczególnie ważne uznano szkolenie i recertyfikację uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków - ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

  Celem nadrzędnym działań w 2014 roku będzie dążenie do osiągnięcia optymalnego stanu wyszkolenia i wyposażenia oraz zwiększenia liczby strażaków – ochotników do udziału w działaniach ratowniczych w oparciu o posiadane badania lekarskie i ubezpieczenia. Szczególna uwaga będzie zwrócona na uzupełnianie 100% tlenem medycznym butli w zestawach ratowniczych PSP R-1 w placówce specjalistycznej oraz ładowanie butli do aparatów ochrony dróg oddechowych, które zapewnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. 

  W zebraniu uczestniczyło łącznie 25 druhów pełniących funkcje prezesa i naczelnika w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 4 pracowników odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach.

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
kpt. Arkadiusz LichotaKomentarze (3)

może dajcie szanse młodym

młodzi to teraz internet mają i nie mają czasu sie udzielać

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.