sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Farba przyczyną problemu

Straż Miejska Grajewo ustaliła, że to jedna ze spółek, mieszczących się na terenie naszego miasta, doprowadziła do zanieczyszczenia sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Łąkowej. Straż przekazała sprawę Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegaturze w Łomży. Na przełomie września i października przeprowadzono w spółce kompleksową kontrolę. Ujawniono szereg nieprawidłowości formalnoprawnych dotyczących gospodarki odpadami oraz sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska.

 24 września uzyskano w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie informację na temat wyników badań próbki pobranej w dniu 22 września br. z sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Łąkowej. Jej parametry fizykochemiczne, poza mocną niebieską barwą, nie odbiegały od typowych dla tego rodzaju ścieków. W czasie kontroli wody opadowe w tym miejscu miały naturalny wygląd i z tego powodu odstąpiono od pobrania próbek kontrolnych.
 Inspektorzy WIOŚ potwierdzili ustalony przez Straż Miejską fakt, że winnym zanieczyszczenia jest grajewska spółka. Przyczyną było nieprawidłowe magazynowanie odpadów płynnych rozcieńczonej farby drukarskiej. Nie są one zaliczane do odpadów niebezpiecznych, są rozpuszczalne w wodzie i powinny być przekazywane podmiotom wyspecjalizowanym w ich unieszkodliwieniu. Niedopuszczalne jest wylewanie popłuczyn zawierających farbę drukarską do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

 W wyniku kontroli wydano zarządzenie, zobowiązujące zakład do usunięcia stwierdzonych przepisów ochrony środowiska.

Mira Modzelewska
UM GrajewoKto zatruł wodę ?

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.