piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

EUROPASSY dla Wojewodzina

ABSOLWENCI  TECHNIKUM  Z WOJEWODZINA  OTRZYMAJĄ  EUROPASSY
W roku szkolnym 2005/06 po raz pierwszy uczniowie Techników zdawali ujednolicony, zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Egzamin składał się z części teoretycznej, w której absolwenci musieli wykazać się wiedzą teoretyczną ze swojego zawodu oraz przygotowaniem do podejmowania działalności gospodarczej. Część druga, praktyczna wymagała zaprezentowania w formie projektu umiejętności praktycznych w swoim zawodzie.

 W Zespole Szkół w Wojewodzinie nabyte kwalifikacje potwierdzali absolwenci:
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Do egzaminu przystąpiło 100% absolwentów tego technikum; 95% z nich zdało swój pierwszy w życiu tak poważny egzamin zawodowy. Średnia uzyskanych  punktów z części teoretycznej wyniosła 69 %, a w części praktycznej 88%. Ci absolwenci bez trudu mogą podjąć pracę w swoim zawodzie. Właściwie nie oni pracy, lecz już dziś – „ praca ich szuka”.
Technikum Ekonomicznego
Egzamin zdało 93% uczniów, a osiągnięty wynik to średnio: 81% punktów w części teoretycznej i 89% w części praktycznej egzaminu.

 "Uważam, że jako szkoła mamy powód do dumy z naszych uczniów. Jako dyrektor Zespołu Szkół życzę swoim uczniom dalszych sukcesów w zawodzie, a moim nauczycielom dziękuję za bardzo dobre przygotowanie uczniów do tego egzaminu" -  Dyrektor szkoły - Karol Choynowski.

Wszyscy uczniowie, którzy zdali pozytywnie egzamin otrzymają od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej międzynarodowe certyfikaty – EUROPASY, zawierające opisy umiejętności i kompetencji wydane w języku angielskim bądź niemieckim. EUROPASS to suplement do dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Jest on potrzebny przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą, a także w przypadku kontynuacji nauki za granicą lub przekwalifikowania się we wszystkich państwach UNII EUROPEJSKIEJ.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.