niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11579 wyświetleń

Ekologiczny problem regionu


Pozwolenie na eksploatację wysypiska śmieci w Koszarówce obsługującego teren całej gminy Grajewo obowiązuje jedynie do 30 kwietnia 2007 roku.
Jego przedłużenie zależy od tego, czy uda się pozyskać środki na budowę kolejnej kwatery na odpady.


23 grudnia 2003 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie wydało decyzję o zamknięciu wysypiska w Koszarówce po 30 kwietnia 2007 roku. Powód ? Składowisko nie spełnia wymogów.


Dla władz Grajewa to jeden z ważniejszych problemów do rozwiązania. Ewentualne zamknięcie składowiska oznaczałoby konieczność poszukania innego odbiorcy komunalnych odpadów, a to z kolei najprawdopodobniej wiązałoby się z podniesieniem kosztów.


Aby uniknąć zamknięcia wysypiska śmieci w Koszarówce oraz przyspieszyć prace nad rozwianiem problemów z zakresu gospodarki odpadami, radni w maju br. przyjęli uchwałę o wystąpieniu z Związku Komunalnego Samorządu Dorzecza Biebrzy.


- Dla naszego miasta najważniejszy jest problem gospodarowania odpadami. Związek Komunalnego Samorządu Dorzecza Biebrzy tym zadaniem specjalnie się nie zajmował, ponieważ ościenne gminy nie mają tego kłopotu. My chcemy jak najszybciej wybudować nowoczesną kwaterę na śmieci, ponieważ jest teren na wysypisku – mówi Ryszard Wolwark, sekretarz UM w Grajewie.


Urząd Miasta chce, aby miasto wstąpiło do Związku Komunalnego Biebrza, który w przyszłym roku zakłada m.in. doposażenie i modernizacja składowisk przewidzianych do eksploatacji zgodnie z gminnymi planami gospodarki odpadami oraz wdrożenie na terenie gmin systemu gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz magazynowania odpadów opakowaniowych.
Na te i inne cele Związek chce pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz z funduszy unijnych.


- Chcemy wstąpić do Związku Komunalnego Biebrza, aby złożyć wspólny projekt na dofinansowanie. Im więcej gmin przystąpi do projekty, tym większe szanse na uzyskanie pieniędzy – mówi Krzysztof Waszkiewicz, burmistrz Grajewa. 


Warto dodać, że na początku sierpnia br. Rada Ministrów zaakceptowała Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko". Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, która jest największym programem operacyjnym wykorzystującym fundusze unijne. Na jego realizację zostanie przeznaczonych 26 054,7 mln euro, w tym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności) - 21 275,2 mln euro. Fundusze krajowe to 3 754,5 mln euro, a środki prywatne - 1 025 mln euro.


e-Grajewo.pl

Komentarze (3)

a h.. tam do lasu bedziem wozic !!!!

Zasypią nas góry smieci. To wina ostatnich 16 lat - nieudolana politka w dziedzinie gospodarki odpadami doprowadziła, że ekologiczna bomba wisi nad nami. Tak naprawdę to mało kto z nas ( małe zainteresowanie ) zdaje sobie sprawę, jak duże to zagrożenie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.