wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11790 wyświetleń

Echa XXXVIII sesji Rady Powiatu

8 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013;
b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo, oznaczonej jako działka Nr 5012;

- Udziela się Mieczysławowi Wasilewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą – Firma Budowlano-Handlowa Mieczysław Wasilewski z siedziba w Ełku, przy ulicy Sikorskiego 19B 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo, oznaczonej jako działka Nr 5012 stanowiącej tereny mieszkaniowe, będącemu właścicielem 20 lokali mieszkalnych i 4 lokali usługowych w budynku, w którym udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest zobowiązanie się wieczystego użytkownika do jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz brak zaległości finansowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wobec Powiatu Grajewskiego, związanych z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie.

(fragm. uchwały)

- Uzasadnienie udzielenia bonifikaty
(fot. 2)

c) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Do składu Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie wybrano przedstawicieli powiatu grajewskiego:
1. p. Antoni Cybula - radny Rady Powiatu
2. p. Adam Kiełczewski - burmistrz miasta Grajewo
3. p. Hanna Kulesza -
radna, członek Zarządu Powiatu
4. p. Jerzy Jan Nikliński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
5. p. Alina Urszula Zawadzka - radna Rady Powiatu
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(fragm. uchwały)


*w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uchwała zdjęta z porządku obrad.

*w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia i złożenia skargi kasacyjnej oraz do reprezentowania Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie.
Uchwała zdjęta z porządku obrad.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.


Komentarze (1)

wojewódzki sąd administracyjny przyznał rację wójtowi radziłowa, dziwi , że sprawa związana z samowolnym otwarciem kopert przetargowych urosła do sprawy politycznej

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.