Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 12144 wyświetleń

Echa XX Sesji Rady Miasta

30 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się XX. sesja Rady Miasta Grajewo VI kadencji.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacjez realizacji uchwał podjętych na XVII. Sesji RM.
5. Stan bezpieczeństwa w mieście w 2011 roku – dynamika zagrożeń, ich zwalczaniei zapobieganie – analiza w oparciu o informacje:
a) Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
b) Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
d) Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Panią Irenę Tarczyńską na działania dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Grajewo oraz określenia granic ich obwodów;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego;
d) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Grajewo;
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Grajewo;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;
h) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Przyjęcie protokołów z XVIII. oraz XIX Sesji Rady Miasta.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie XX. Sesji Rady Miasta.


Komentarze (4)

a moze to Pani Dyrektor Kakareko ,powinna zaczac pracowac na umowe zlecenie w czasie zimy[wypowiedz z ostatniej Sesji Rady Miasta]. Szanowna Pani Dyrektor, Pani jawnie na Sesji Rady Miasta szuka pracy dla swoich byłych pracowników. To nazywa sie nepotyzm.

Jankowski > nie widziałeś podpisów, a czy widziałeś swój rozum???

Jak można zobaczyć swój rozum?

po ulicy chodzą ostatnio..... serce i rozum, widziałam!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.