Wiadomości

 • 1 komentarzy
 • 9243 wyświetleń

Echa sesji w Rajgrodzie

W dniu 17 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie i powitaniu zebranych, Burmistrz Rajgrodu przedstawił informację o wykonaniu uchwał z 2 ostatnich sesji Rady, w tym sesji nadzwyczajnej z dnia 12 kwietnia br., o wydanych zarządzeniach oraz o swojej pracy w okresie od dnia 28 marca 2013 r.


W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – kwota 822 zł przeznaczona została na dofinansowanie udziału mieszkańca gminy Rajgród w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie,

 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – pomoc w wysokości do 54.472 zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”,

 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – pomoc w wysokości do 185.000 zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi”,

 4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

 5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027,

 6. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Rajgród z Gminami: Boćki, Filipów, Kulesze Kościelne, Krypno, Nowogród, Radziłów, Zbójna i Sokoły w celu wspólnego wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW o rekultywację składowisk w każdej z tych gmin.


Podczas obrad poruszono również kwestie:
 1. spraw związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY,

 2. uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na instalację kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Rajgród – w związku z faktem, iż niektóre osoby pomimo wcześniejszych deklaracji zrezygnowały z udziału w projekcie są jeszcze wolne miejsca na liście, a osoby zainteresowane mogą dostarczyć swoje zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie do dnia 23 maja 2013 r.,

 3. dewastacji dróg gminnych, po których poruszały się pojazdy dostarczające żwir na budowę dróg i jazu w ramach realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym Doliny Biebrzy. Etap I”,

 4. konieczności remontu przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Kuligi i dokonania oględzin przepustupod drogą gminną w miejscowości Karczewo,

 5. możliwości dodatkowych nasadzeń drzew iglastych w Parku Miejskim w Rajgrodzie, jeden z sołtysów przypomniał zebranym o pomyśle na przeprowadzenie akcji drzewko za makulaturę i konieczności włączenia w akcję władz Nadleśnictwa Rajgród,

 6. sukcesów odnoszonych przez uczniów Gimnazjum w Rajgrodzie w Lekkiej Atletyce – uczniowie pod opieką Pana Andrzeja Graczewskiego wywalczyli II miejsce w Finale Wojewódzkim w Białymstoku i zakwalifikowali się do Finału Krajowego,

 7. wystąpienia do Powiatu Grajewskiego o wykonanie nowych schodów prowadzących z ul. 1-go Maja nad brzeg Jeziora Rajgrodzkiego (działka ze schodami jest własnością powiatu).


Radna Bożena Milewska odczytała pismo, z którym mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż rzeki Jegrzni zamierzają wystąpić do Ministra Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody na coroczne koszenie roślinności zarastającej zakola rzeki, by nie dopuścić do podwyższania stanu wody na rzece i zalewania przyległych łąk.

 

 

info:Urząd Miasta w Rajgrodzie

Komentarze (1)

To tylko pogaduchy a zamierzonych celów nie wcielają w życie. Burmistrz przed wyborami znowu chce wykazać się, tylko czy ludność w Gminie Rajgród znowu nabierze się na te obiecanki? Zastanówmy się poważnie kto godnie będzie reprezentować Rajgród, kto odpowiednio pokieruje Gminą i kto zaprowadzi porządek w tym bałaganie pozostawionym przez teraźniejszego Burmistrza.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.