czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

Echa sesji Rady Powiatu

W dniu 13 września 2016 r. odbyła się XXIII  sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja miała charakter zwyczajny.

 Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4.     Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5.     Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim.

Informację przedstawiła Pani Bożenna Zakrzewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. Informacja stanowi załącznik.

6.     Interpelacje radnych.

7.     Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016.

Między innymi: wprowadzono do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

 

1)    ,,Budowa sieci komputerowej w pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie",

2)    Przebudowa drogi powiatowej Nr 18138 w m. Kędziorowo",

3)    ,,Zakup równiarki. ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie",

4)    ,,Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób  niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grajewskim",

5)    ,,Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie",

6)    ,,Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie".

 

Wprowadzono również planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie" - 431.469,00 zł finansowaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo.

Ponadto, zwiększono przyznaną Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n." ,,Zakup przemysłowej pralnico-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" o 5.000,00 zł w związku z przyznaniem w tej kwocie powiatowi grajewskiemu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo.

b)    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019,

c)     w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego.

Projekt uchwały, został na wniosek starosty, zdjęty z porządku obrad i będzie przedmiotem obrad następnej sesji.

8.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.     Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Pani Dorota Jaśkowska z-ca dyr. Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie podziękowała radnym za dofinansowanie w kwocie 75.000, zł ze środków własnych powiatu zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński zaprosił wszystkich na Dożynki Powiatowe do Radziłowa w niedzielę 18 września b.r.  

Uroczystość rozpocznie się w kościele Mszą Św. o godz.12.00. Druga część uroczystości dożynkowych odbędzie się na placu przed UG w centrum Radziłowa.

10.  Zamknięcie sesji.

 

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.