sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10319 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta Grajewo

24. stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Grajewo VI kadencji.Porządek obrad:

 Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
  Przedstawienie porządku obrad.
  Zapytania i interpelacje radnych.
  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
  Podjęcie uchwał w sprawach:

- zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;

- zmian w Statucie Miasta Grajewo;

 *Zmiany w Statucie dotyczą powołania nowej jednostki budżetowej Miasta Grajewio – Centrum Inicjatyw Społecznych. Uruchomienie CIS następuje przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Funkcjonowanie ma opierać się na zdobywaniu środków z Unii Europejskiej.
W centrum ma pracować kilka osób, w większości pozostających
dotychczas bez pracy, długotrwale. Stąd też możliwy wkład z Powiatowego Urzędu Pracy. Funkcjonowanie takiej placówki pochłania jednak często kilkaset tysięcy złotych. Czy Miasto poradzi sobie finansowo z nowym zakładem?
CIS w Grajewie ma mieć pierwszą siedzibę przy ul. Targowej.


 *Inny temat zawarty w grajewskim Statucie to inicjatywa uchwałodawcza. Wprowadzone przez radnych zmiany pozwalają aktualnie mieszkańcom korzystać z tej możliwości. Musi się tylko zebrać 200 osób, chcących wprowadzić jakiś projekt do dyskusji. Nie są skazani tylko na samorządowców, chociaż są oni przecież przedstawicielami większości.

 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

- uchwalenia Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Grajewo na lata 2014 – 2017;

Uchwalenie Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Grajewo pozwala przekazać pieniądze na programy np. odnowy, czy renowację zabytków istniejących na terenie gminy.


- uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”;
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020;
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
- określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 - zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
 - zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku;
 - zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku;
 - zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku;
 - zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku;
 - zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku.

 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej
 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta.
 Wolne wnioski i informacje.
 Zamknięcie XLV Sesji Rady Miasta.Komentarze (4)

Gdzie video z sesji

Ktos wymyślił sposob na łatwjejsze życie a mieszkańcy zapłacą Po zdjęciach widać że władze miasta zPEC zrobiły sobie dziwke do zaspokajania głupich pomyslów ,Jak to by był interes to nie potrzeba uchwal radnych bo od tego są zaradni obywatele ,

to nie jest pec tylko PUK - przed uslug komunalnych

...i zapomniano o jeszcze jednym punkcie obrad,zresztą jak zawsze od kilku lat-podłączenie do kanalizacji miejskiej ulicy Legionistów i jej przyległych.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.