wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 13306 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta Grajewo


 30. października 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A odbyła się XLI sesja Rady Miasta Grajewo VI kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał  Rady Miasta.
5. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
6. Informacja na temat działalności w 2012 roku Grajewskiego Klubu "Zdrowie i Trzeźwość” oraz  realizacji zadań Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku (podział środków, profilaktyka i formy pomocy).

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynnie przeciwdziała alkoholizmowi i pomaga w wychodzeniu z uzależnienia.
Podejmuje czynności m.in.:
- leczenie odwykowe (86 wniosków w 2012 r.);
- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w 2012 r. w Grajewie było 46 sklepów i 23 bary sprzedające napoje alk. do 4,5 %, 32 sklepy i 12 barów handlujących napojami alk. powyżej 4,5% oraz 32 sklepy i 14 barów - powyżej 18%;
- kontrole punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych;
- profilaktyczna działalność edukacyjna (ok. 1500 osób, dzieci i młodzieży, uczestników programów profilaktycznych w 2012 r.);
- współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, połączonego z realizacją działań profilaktycznych (ok. 500 osób, dzieci i młodzieży, korzystających w 2012 r.)
- przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- wspieranie finansowe wielu przedsięwzięć.

Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r. wynosiły 404 344 zł; wydatkowano ponad 399 269 zł. W tym realizacja prowadzenia profilaktyki uzależnień - ponad 189 177 zł, na działalność Klubu "Zdrowie i Trzeźwość"przeznacza się 210 tys. zł.
(na podst. Informacji z działalności MKRPA w Grajewie za 2012 r.)


7. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie-użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora MOPS w Grajewie;

Po zapoznaniu się z opinią prawną Rada Miasta uznała skargę, dotyczącą głównie ubezpieczenia mieszkanki Grajewa i jej niepełnosprawnego syna, za niezasadną.

   b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

Uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego, w związku z pisemnym zrzeczeniem się go przez Mieczysława Moszczyńskiego, została podjęta. Zostanie przesłana Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   c) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok;
   d) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok;
   e) zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 27 września 2013 roku.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XLI. Sesji Rady Miasta.


Radni zapoznali się też m.in.:
- z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej w kwocie 29 tys. zł z przeznaczeniem na zakup autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego w  Grajewie; Dyrekcja wnioskuje o środki z uwagi na utrzymująca się trudną sytuację finansową placówki;
autokeratorefraktometr jest sprzętem umożliwiającym badanie wady wzroku. Na podstawie uzyskanego wyniku badania możliwe jest precyzyjne dobranie korekcji okularowej;

- z propozycją TBS w Grajewie (prezes - Jerzy Dereszkiewicz) budowy kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budownictwa społecznego;
proponuje się budowę budynku zawierającego 32 lokale i 3 klatki schodowe (pow. użytkowa 1450 m2), bądź z 40 lokalami i 4 klatkami schodowymi (pow. 1880 m2; miejsce budowy - tzw. Alternatywy, w okolicy istniejących już tam budynków TBS;
 
- z informacją o sprzedaży działki położonej w Grajewie przy Kopernika (po dawnej targowicy);
cena wywoławcza z wynosiła 960 tys. zł; nieruchomość zakupiło za ponad 1 mln zł przedsiębiorstwo z Suwałk, które wcześniej prowadziło starania o budowę obiektu dla sieci Kaufland w niedalekiej okolicy;

- z informacją o pozytywnym dla Miasta rozstrzygnięciu przetargu na pływalnię i muzeum; najprawdopodobniej, po zweryfikowaniu przedstawionej dokumentacji, przedsiębiorstwo z Ełku zajmie się budową basenu z obiektem sąsiadującym; firma zaproponowała cenę, która może być zaakceptowana przez zmawiającego.
wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (6)

NO to prosimy o więcej szczegółów na temat MOSZCZYŃSKIEGO.
Co było przyczyną jego dymisji.

Bez podwyżki dla Burmistrza? Oj Pan od podwyżek słabo działa

210 tys. zł na działalność KLUBU "Zdrowie i Trzeźwość"!!!!!!!!! 210:12 miesięcy =17,5 tys. zł na miesiąc . Za takie pieniądze nie spotkałem się z żadną ulotką skłaniającą do trzeźwości i zdrowia oraz z żadną imprezą bądź promocją trzeźwości i zdrowia w naszym Mieście!!!!!!! Chociaż rozumiem że WIELU LUDZI potrzebuje pomocy w tym zakresie, ale myślę że kasa poszła na koszty(prezes +wydatki) anie na działanie i edukację.

No tak, zamiast sprzedać dla PKS żeby mogli przenieść dworzec PKS w dogodne (najlepsze w mieście) miejsce to powstanie Kaufland. Jakby za mało było HIPERmarketów. A rodzinny handel zamknąć. Róbcie tak dalej....

ha ha.komisje alkoholowe to totalna paranoja.i ten skład ;).boki zrywać.

Wlasnie odnosnie Trzezwosc i zdrowie, to tam siedzi niegdys najwieksza szklana grajewskiej smietanki, ...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.