Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11907 wyświetleń

Echa Sesji Rady Miasta

Udzielenie pomocy finansowej dla SP w Białowieży, przyjęcie uchwały w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz burzliwa debata nad inwestycjami drogowymi  - to najważniejsze wydarzenia XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo. 

We wtorek 30 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo. Obrady przebiegły zgodnie z przyjętym porządkiem.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przekazania 5 tys. zł z budżetu miasta dla gminy Białowieża. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup komputera z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Białowieży.

 - To jest symboliczny gest mieszkańców Grajewa. Chcemy w ten sposób pomóc w odbudowaniu spalonej w grudniu 2005 r. szkoły w Białowieży - mówi Grzegorz Curyło, przewodniczący Rady Miasta Grajewo.
 
Radni przyjęli uchwałę odnośnie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwała zobowiązuje właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości.

- Głównie chodzi o to, że każdy właściciel  nieruchomości musi mieć podpisaną umowę z odpowiednim przedsiębiorstwem na systematyczny wywóz śmieci z posesji. Nie można robić tego na własna rękę - mówi Bogdan Wojsławowicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Grajewo.

W punkcie wolne wnioski i informacje,  radni poruszyli temat złego stanu chodników na ul. Wojska Polskiego, niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz dewastacji przystanku na ul. Kopernika.

- Remont czy też wymiana chodnika na ul. Wojska Polskiego nie leży w gestii miasta, gdyż ich zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jako miasto możemy jedynie dopominać się o remont, co zresztą czynimy - mówił Krzysztof Waszkiewicz, burmistrz Grajewa. 

W odpowiedzi radny M. Reut zarzucił GDDKiA, że ta nie interesuje się inwestycjami w mieście.

- GDDKiA to państwo w państwie. Nie może być tak, że musimy tak długo czekać na remont wiaty na ul. Kopernika. Przecież ten katastrofalny widok zniszczonego przystanku świadczy, również o Grajewie - mówił zdenerwowany radny M. Reut.

e-Grajewo.pl

Komentarze (1)

Panowie i Panie czas już kończyć, bilansik zróbcie tylko na odchodne i o ostatniej diecie nie zapomnijcie. /post sądujący wiarygodność dziennikarską e-garajewo/
P.S. Do wszystkich mieszkańców wpisujcie taki końcowy komentarz, by sprawdzić jaką opcję reprezentuję e-grajewo. Brak wpisu= opcja UM. Wpis= opcja mieszkańców.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.