poniedziałek, 26 lutego 2024

MOSiR

Działalność MOSiR w 2006r.

Informacja z działalności MOSiR w Grajewie za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRAJEWIE jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miejską w Grajewie Uchwałą nr 160/XXVI/97
z dnia 14 sierpnia 1997 roku, ze zmianami Uchwała nr 158/XXVIV2001 z dnia 29 marca 2001 roku .Obecnie MOSiR w Grajewie zarządza następującymi zespołami sportowo-rekreacyjnymi:
- HALA SPORTOWA ul. Strażacka 2
- STADION MIEJSKI ul. Piłsudskiego 32
- BOISKO PIŁKI NOŻNEJ ul. Wojska Polskiego 72/3
- 2 BOISKA SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ul. Wojska Polskiego 72/3
- MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO ul. Buczka

Na czele Ośrodka stoi Kierownik, strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące stanowiska pracy :
- 1 specjalista d/s sportu
- 1 konserwator 
- 2 sprzątaczki

Głównym zadaniem MOSiR w Grajewie jest propagowanie sportu i kultury fizycznej oraz czynnego wypoczynku wśród mieszkańców Grajewa. Stworzenie odpowiednich warunków dla rekreacji i wypoczynku, a także uprawiania wybranych dyscyplin sportowych oraz umiejętne zarządzanie obiektami pozwala nam realizować nam nasz statutowe zadania.

Zadania swoje Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:
1/ organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
2/ zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych,
3/ tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
4/ rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej,
5/  prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka,
6/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
7/organizację i obsługę ruchu turystycznego.

Sekcje sportowe działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:

1. Piłka nożna:
 Żacy - opiekun p. Wojciech Kozikowski
 Trampkarz starszy - opiekun p. Mariusz Sobczyk
 Junior młodszy I - opiekun p. Józef Matysiewicz
 Junior młodszy II - opiekun p. Ryszard Borkowski
 Trener koordynator grup młodzieżowych - Mirosław Dymek
 Opieka medyczna - Krzysztof Piekarski

2. Tenis stołowy- opiekun p. Eugeniusz Skibniewski,  II liga kobiet, oraz grupa początkująca
3. Piłka siatkowa - opiekun p. Marcin Kohlman
4. Sekcja zapasów /styl klasyczny dzieci i młodziczek/ opiekun: Grzegorz Czyżewski /młodzik, kadet i junior młodszy/ opiekun: Marek Piwko

ponadto kalendarz imprez MOSiR-u obejmuje kilkanaście pozycji, z których wiele ma charakter wielomiesięcznych rozgrywek obecnych w historii grajewskiego sportu i rekreacji już od kilku lat, m.in. Liga Halowej piłki nożnej, Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, Memoriał im. Juliana Litwinowicza w piłce siatkowej, Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym, Turniej Zapaśniczy o Puchar Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A., Podlaski Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Żaków.

Sporządził - kierownik MOSiR Ryszard Kuźma
Udostępniła – radna Rady Miasta Joanna Kosielska

poniedziałek, 22 maja 2017

Derby powiatu grajewskiego

poniedziałek, 22 czerwca 2009

MOSiR “WAKACJE 2009 ”

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.