środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 12076 wyświetleń

Dyrektorzy poszukiwani

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie ogłosił Burmistrz Miasta Grajewo. O powołaniu na stanowisko dyrektora zadecyduje Podlaski Kurator Oświaty.
 
- Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kadencja dyrektora szkoły czy przedszkola trwa 5 lat. W przypadku obu dyrektorów, kadencja dobiega końca. Ustępujący dyrektorzy placówek mogą ponownie ubiegać się o kandydaturę na to stanowisko – wyjaśnia Ryszard Wolwark, sekretarz UM Grajewo.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …………………….” w terminie do dnia 04 lipca 2006 r. do godz. 15. 00 na adres: Urząd Miasta Grajewo, 19 – 200 Grajewo, ul. Strażacka 6 A (sekretariat ).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Grajewo. W skład komisji wejdzie po trzech przedstawicieli organu prowadzącego (Miasto), organu nadzorującego (Kuratorium Oświaty w Białymstoku) oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Związków Zawodowych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


e-Grajewo.pl

Komentarze (3)

Kurator ma dużą role w powoływaniu dyrektora szkoły - ale na pewno nie
decydującą

Ogólnie bardzo:
- kandydata na dyrektora wyłnia komisja konkursowa powołana przez Organ
Prowadzący (tutaj Burmistrza),
- po wyłonieniu takiego kandydata przsyła sie jego dane do Kuratora -
jesli ten nie zgłosi zastrzeżeń OP powołuje kandydata,
- niemal zawsze OP może unieważnic konkurs
Czyli: to OP a nie KO decyduje o obsadzie stanowisk.

To tyle tytułem edukacji.
PS. Aha - OP może tez , po zasięgnięciu opinii KO powierzyć pełnienie
stanowiska poprzedniemu dyrektorowi - bez żadnego konkursu.

Konkursy to ściema. I tak wiadomo kto zostanie dyrektorem (te same osoby).

mam nadzieje że dyrektorem PG 3 nie zostanie (z całym uszanowaniem) p. Kaczyński..;/;/..mam nadzieje, że dalej będzie nim p. Beata Szewczyk:)..pozdro dla PG3

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.