piątek, 22 października 2021

Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 1119 wyświetleń

Dwór w Niećkowie zwycięzcą pilotażu "Nasz Zabytek"

Dwór w Niećkowie zwycięzcą pilotażu

Dwór w Niećkowie zwycięzcą pilotażu I Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most na Podlasiu


Dwór w Niećkowie zwyciężył w pilotażu I Konkursu Nasz Zabytek organizowanego przez Fundację Most the Most w województwie podlaskim. Gratulujemy zwycięzcy, a zgłaszającym i właścicielowi zabytku dziękujemy za zaangażowanie. Teraz czas na II Konkurs, w którym mieszkańcy Niećkowa, powiatu grajewskiego i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN.


Fundacja Most the Most aktualnie prowadzi pilotaż konkursu "Nasz Zabytek" na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Podczas trwającego 4 tygodnie (7.06. - 5.07.2021 r.) naboru I Konkursu otrzymaliśmy ponad 320 zgłoszeń zabytkowych obiektów. Wśród nich znalazło się 68 zabytków - 56 z Dolnego Śląska i 12 z Podlasia. Ocenę formalną przeszły 53 zabytki (15 obiektów nie spełniało kryteriów konkursu - były własnością prywatną lub nekropolią).

Zgłoszone obiekty można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/.

Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe w celu potwierdzenia woli współpracy z Fundacją i uzyskania informacji niezbędnych do dalszej oceny zgłoszeń. Chęć współpracy z Fundacją zadeklarowało 22 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków – 17 z Dolnego Śląska i 5 z Podlasia. Spośród tych zabytków komisja konkursowa wybrała zwycięzców.

Zwycięzcy I Konkursu
Podlasie - Dwór w Niećkowie
Malowniczo położony Dwór w Niećkowie, w gminie Szczuczyn, w powiecie grajewskim powstał na przełomie XIX i XX wieku. Dwór jest odmianą rezydencji magnackich wywodzących się z baroku i ukształtowanych w XVIII wieku.

Dwór został przebudowany w 1912 roku. Dawniej pełnił funkcję reprezentacyjną i mieszkalną. Obecnie zaadaptowany jest na potrzeby szkoły, która prowadzi w nim zajęcia gastronomiczne dla młodzieży z kierunku technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych.

Dwór jest dla mieszkańców Niećkowa nośnikiem dawnej historii, oznaką polskości i pamięci o przodkach. Przede wszystkim jednak jest powodem do dumy oraz nadzieją na to, że czas nie zdoła go zniszczyć, aby mógł cieszyć oczy przyszłych pokoleń. Po wykonaniu planowanej rewaloryzacji dworek ma pełnić nowe funkcje społeczne i być aktywnie użytkowany przez lokalną społeczność.


Dolny Śląsk - Pałac w Kiełczynie
Pałac znajduje się przy europejskim szlaku rowerowym EUROVELO oraz przy szlaku św. Jakuba. To przepiękny obiekt w stylu barokowym wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Pałac w XIX w. został poddany gruntownej przebudowie i taki pozostał do dziś.

Jest to obiekt o kształcie prostokąta, murowany z cegły. Budynek jest częścią zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, w skład którego wchodzą jeszcze: park, pawilon ogrodowy, obora i stodoła. Właściciel zabytku, czyli gmina Dzierżoniów, od lat aktywnie prowadzi działania rewaloryzacyjne. Dzięki temu społeczność będzie mogła na nowo odkrywać wartość historyczną, kulturową i architektoniczną pałacu.

Gmina Dzierżoniów w 2021 r. przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonała wymiany pokrycia dachowego i wyremontowała pomieszczenia parteru. Ponadto z końcem 2020 r. uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ok. 350 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację robót budowlanych.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego pozwoliło na wymianę kolejnych 7 okien z parapetami na 1. piętrze. Dzięki temu można kontynuować prace remontowe w tych pomieszczeniach. Aktualnie do remontu pozostają I i II kondygnacja, elewacja, wymiana okien oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i fragment przestrzeni parkowej pozostającej we władaniu gminy.

Dzięki kolejnym pracom restauratorskim i konserwatorskim możliwe będzie przywrócenie i wyeksponowanie wartości historyczno-artystycznych konstrukcji pałacu oraz udostępnienie zabytkowego obiektu mieszkańcom.


Teraz czas na pomysł
Po ogłoszeniu zwycięzców I Konkursu czas na II Konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez 3 tygodnie (od 27 września do 18  października 2021 r.) będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon (22 47 55 111 lub +48 517 884 088).

Co dalej?
Fundacja będzie analizować zgłoszone pomysły biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia Właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji.

O konkursie
„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części: 

I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie;
II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.  

Dlaczego warto się zaangażować?
Udział w konkursie „Nasz Zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Idea konkursu
Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja Most the Most chce, aby okoliczni mieszkańcy zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. To nie wszystko. Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace rewaloryzacyjne studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.
Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej, jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

Aktualnie Fundacja Most the Most prowadzi pilotaż w województwie dolnośląskim i podlaskim. Wkrótce planuje ogłosić konkurs „Nasz Zabytek” w kolejnych województwach.

O Fundacji Most the Most
Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit. Naszą misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Jesteśmy mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury. Budujemy zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Pokazujemy światu osiągnięcia Polski i Polaków. Budujemy dumę  z naszej historii i kultury.  Inicjujemy współpracę wielu środowisk i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej. Most the Most – łączymy pokolenia!

więcej:
https://mostthemost.pl/akutalnosci/dwor-w-nieckowie-na-podlasiu-i-palac-w-kielczynie-na-dolnym-slasku-zwyciezcami-pilotazu-i-konkursu-nasz-zabytek/

 

czwartek, 21 października 2021

Gra miejska "Śpiące kasztany" - weź udział!

czwartek, 21 października 2021

Tykocin Pomnikiem Historii

Komentarze (1)

Najcudowniejszy budynek w powiecie tylko, na miłość boską, nie budujcie tam żadnej strzelnicy!!!!

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.