UWAGA

poniedziałek, 23 maja 2022

Kraj

Dotacje na lokalne targowiska

Pierwsze konkursy o dotacje na budowę lokalnych targowisk ruszą w II półroczu 2011 r. – zapowiada ministerstwo rolnictwa. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać gminy i związki międzygminne.

Jak poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, które umożliwi realizację programu „Mój rynek”. Zakłada on budowę 80 nowych i modernizację ok. 200 istniejących targowisk w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Łącznie resort planuje przeznaczyć na ten cel 70 mln euro.

W odpowiedzi na interpelację poselską Nalewajk zapowiedział, że „planowany termin, w którym samorządy województw będą mogły ogłaszać terminy naborów na realizację projektów z zakresu budowy i modernizacji targowisk to II połowa 2011 r.”

Wiceminister przypomniał też, że realizacja projektów z zakresu budowy i modernizacji targowisk będzie możliwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

Zanim jednak ruszą konkursy dla gmin ministerstwo rozdzieli środki na realizację programu "Mój rynek" pomiędzy regiony. O wielkości puli ma zdecydować powierzchnia województwa oraz liczba ludności.

Zgodnie z założeniami programu „Mój rynek” na targowiskach wybudowanych lub zmodernizowanych ze środków PROW 2007-2013 sprzedawane będą produkty rolno-spożywcze. Według wstępnych założeń na ten cel ma być wydzielone 2/3 powierzchni targowiska. Pozostała część będzie wykorzystywana jako miejsce handlu np. rękodziełem.

O dofinansowanie takich inwestycji będą mogły się ubiegać gminy i związki międzygminne. Przy czym dotacje będą przyznawane na targowiska usytuowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

Maksymalna wartość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk w jednej gminie, w okresie realizacji programu, nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł. Przy czym dofinansowanie unijne ma wynosić maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Szczegóły dotyczące m.in. powierzchni, wielkości miejsca przeznaczonego dla handlujących czy minimalnych wymogów sanitarnych i weterynaryjnych zostaną określone w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

/mp/

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.