poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12797 wyświetleń

Dofinansowanie dla szkół

Złożone przez Publiczne Gimnazjum nr 3 i Zespół Szkół Miejskich nr 1 wnioski znalazły się w grupie 39 projektów przyjętych do dofinansowania.
Konkurencja o dofinansowanie była duża. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 240 wniosków z całego województwa podlaskiego na sumę 116 374 201,91 zł. Kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 11 000 000,00 zł.

         Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Śmielej ku przyszłości", złożony przez Publiczne Gimnazjum nr 3 uzyskał 94,5 punktów i znalazł się na 22 miejscu listy rankingowej. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych u 100 uczniów wykazujących problemy w nauce, a w konsekwencji zwiększenie w przyszłości ich szans na ukończenie wybranych przez siebie szkół. Projekt zakłada realizację konsultacji indywidualnych (pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych z fizyki, chemii, geografii), zajęć dodatkowych: specjalistycznych (dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej), wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz szkolenie kadry pedagogicznej. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2009 r. do końca czerwca 2010 r. Budżet projektu wynosi 100 000,00 zł.
         Wniosek Zespołu Szkół Miejskich nr 1 o dofinansowanie projektu pt.: "Sięgnij po marzenia" znalazł się na 32 pozycji listy rankingowej i otrzymał 91 punktów. Celem projektu jest wspieranie potencjału edukacyjnego, aktywnej postawy życiowej oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT (technologii informacyjno - komunikacyjnych), języka angielskiego i kompetencji społecznych wśród 45 uczniów ZSM nr 1 w okresie od 4 września 2009 r. do 15 sierpnia 2010 r. Projekt zakłada realizację zajęć sportowych z kick – boxingu, socjoterapeutycznych oraz dydaktyczno – wyrównawczych z informatyki i języka angielskiego. Wartość projektu wynosi: 74 845,00 zł.
         Wnioski Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza zostały również wysoko ocenione i znalazły się na liście rankingowej, jednak ze względu na niewystarczajacą ilość środków nie uzyskały dofinansowania.
         W dniu 30.07.2009 r. opublikowana została lista rankingowa wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.1.2/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".  - Iwona Nietupska   grajewo.pl

Więcej na:  http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/?showKonkurs=126&finished=0

Komentarze (2)

szkola nr 1 rządzi.... mimo ze nauczyciele są okropni a niektórrzy ucznoiwie lepiej juz nie mowic.....reasumując tęsknie za tą szkołą

DLACZEGO RZĄDZI??? MOIM ZDANIEM POTRZEBNE JEST TO NASZEJ SZKOLE,,,WIEM,BO UCZY SIĘ TAM 3 MOICH DZIECI............A TAK WOGLE TO CHYLĘ CZOŁA DLA DYREKTORA ,,PANA LATOROWSKIEGO,....ROBI TAK DUŻO DLA NASZEJ SZKOLE................

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.