niedziela, 5 lutego 2023

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 11285 wyświetleń

Dodatek mieszkaniowy - abc

Dodatek mieszkaniowy jest formą świadczenia pieniężnego wypłacanego osobom, które ze środków własnych mają trudności z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.

W budżecie miasta 2016 r. zaplanowano kwotę 910 000 zł na ich wypłatę - co stanowi 100,39 % przewidywanego wykonania 2015 r. i jest zadaniem własnym w całości finansowanym z miejskiego budżetu.

Szansę na przyznanie dodatku mają m.in. najemcy lub podnajemcy mieszkań; posiadacze mieszkań spółdzielczych lub własnościowych; właściciele mieszkań lub domów jednorodzinnych oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (oczekujące na lokal zamienny lub socjalny). 

To czy wymienione świadczenie przysługuje rodzinie zależy przede wszystkim od wysokości dochodów, powierzchni mieszkania (domu) oraz ponoszonych wydatków mieszkaniowych.

Dochodem są wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe - nie wlicza się tu jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, zasiłków pielęgnacyjnych jak również zasiłków okresowych z pomocy społecznej. 

W okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 125 procent najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – obecnie 1100,56 zł a w przypadku osoby samotnej - 175% najniższej emerytury tj. kwoty 1540,79 zł. – podał Artur Waszkiewicz, Wydz. Gospodarki Komunalnej UM Grajewo.

W procesie ubiegania się o tę pomoc duże znaczeniem ma powierzchnia mieszkania lub domu. Oznacza to, że dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów zamieszkałych lokali. Poza tym przepisy nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków ponoszonych na mieszkanie. 

Przy weryfikacji wniosków pod uwagę bierze się też opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i odbiór nieczystości, jak również czynsz, koszty eksploatacji i remonty -  w przypadku członków spółdzielni lub najemców mieszkań spółdzielczych. 

Dodatek przyznaje się na sześć miesięcy. Wpływa na konto administracji domu i pomniejsza należność za mieszkanie osoby, która go otrzymała. Właścicielom domów jednorodzinnych pieniądze wypłaca się w kasie UM.

Osoba ubiegająca się o tę formę pomocy formularz wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów uzyska w referacie dodatków mieszkaniowych Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Grajewie, przy ul. Strażackiej 6 (budynek po banku).


e-Grajewo.pl

 

Komentarze (5)

Trzeba byc zameldowanym najemca?bo w tych czasach o tp jest ciezko....

Nie ! Trzeba być cwaniakiem i nie zhańbić się żadną pracą Tylko brać co się przecież należy!

To dobra wiadomośc sprobujemy i dziekujemy

A spłata kredytu wchodzi w grę-podlega

Jaki dochód na osobę ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.