Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9227 wyświetleń

Dla rozwoju Polski Wschodniej

25 marca br. w Grajewie odbyła się konferencja pn.” Współpraca w ramach LCOI System dla rozwoju Polski Wschodniej”.

Spotkanie zorganizowały: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” Beneficjent Projektu pn. Lokalne Centra Obsługi Inwestora Eastern Europen Gateway wraz z Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia. Zebranych powitał Prezes Zarządu tutejszej LGD Stanisław Szleter, wójt gminy Grajewo wraz z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia LGD - Wokół Łysej Góry Anną Łubek i Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko.

Podczas trwania konferencji, która miała miejsce w Dworku Victoria przy ul. Wojska Polskiego, omówiony został Projekt Lokalne Centra Obsługi Inwestora Eastern Europen Gateway, jego cele i osiągnięte efekty. Zakres tematyczny dotyczył również produktów projektu LCOI System m.in. platformy www.lcoi.pl. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele firm, a także Lokalne Grupy Działania z wymienionych województw.


foto, wideo e-Grajewo.pl


Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury jest stowarzyszeniem założonym w 2008 roku. Swoim działaniem objęła obszar gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Wąsosz. W 2011 roku w poczet członków stowarzyszenia wstąpiła gmina Szczuczyn. Celem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich poprzez realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD, aktywizację ludności wiejskiej, podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji na obszarze działania. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym LGD jest unikatowy na skalę europejską Biebrzański Park Narodowy i jego Otulina. Gminy LGD częściowo wchodzą w jego skład lub stanowią jego bezpośrednią otulinę.
Podstawą gospodarki na obszarze LGD jest produkcja rolna. Pomimo stosunkowo niskiego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gospodarstwa rolne charakteryzują się wyższą od przeciętnej towarowością. Stale rośnie odsetek gospodarstw o średnich i dużych areałach ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i prawne, a zwłaszcza politykę odbiorców mleka sprzyjających tworzeniu gospodarstw wysokotowarowych, wielkoobszarowych i wyspecjalizowanych w produkcji mlecznej. (za: lcoi.pl)


Lokalna Grupa Działania “Biebrzański Dar Natury” swoją siedzibę ma w Wojewodzinie, gm. Grajewo:
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
tel. 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl


Komentarze (2)

można zrobić coś konkretnego, można :)

Gratulacje dla organizatorów, konferencja na wysokim poziomie. Życzę dalszych sukcesów:)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.