Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 11758 wyświetleń

Dekarz, monter, operator

Z dniem 01 września 2007 r. powstanie publiczna szkoła ponadgimnazjalna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Niećkowie,szkoła funkcjonować będzie w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
Kształcenie uczniów odbywać się będzie w cyklu nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w systemie dziennym, na podbudowie programowej trzyklasowego gimnazjum.

Ukończenie szkoły umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w trzyletnim technikum uzupełniającym lub dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.

 W ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Niećkowie młodzież kształcona będzie w zawodach:
a) dekarz,
b) monter izolacji budowlanych,
c) mechanik, monter maszyn i urządzeń,
d) operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Z dniem 31 sierpnia 2007 r. przestanie działać Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  oraz Liceum Profilowane, Liceum Profilowane dla Dorosłych  oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niećkowie.

Z  dniem 01 września 2007 r. zacznie działać  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie. W skład placówki wejdą następujące szkoły: Szkoła Policealna oraz Technikum dla Dorosłych

e-Grajewo.pl

Komentarze (2)

a kto będzie uczył tych dekarzy, monterów i operatorów? Do tego są potrzebne trzy rzeczy: po pierwsze praktyka, po drugie praktyka i po trzecie praktyka.

Kształcenie w powyższych zawodach zostało starannie przygotowane. Szkoła nawiązała współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy i innymi instytucjami, w tym z wiodącymi firmami na rynku budowlanym, w celu zapewnienia wysokiego poziomu i jakości kształcenia.
Z chwilą dokonania naboru do klas I na terenie warsztatów szkolnych powstaną np. modele dachów, na których uczniowie będa wykonywali pokrycia dachowe.

Wprowadzenie tej listy zawodów nie było przypadkowe, wynika ona jasno z potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych nauką zapraszam po podanie, a tych, którzy mają pytania, proszę o kontak ze szkołą tel. (0-86) 2725174

Wicedyrektor Artur Kuczyński

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.