Kraj

Co dalej z ROD?

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakwestionowane przepisy stracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem jest art. 10 ustawy, który wygaśnie z dniem jego opublikowania.

W komunikacie prasowym Trybunał podkreślił, że w razie niewykonania we wskazanym terminie jego orzeczenia, pełnia praw rzeczowych wróci do właścicieli gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wygaśnie bowiem zarówno prawo użytkowania wieczystego, jak i prawo użytkowania gruntów przyznane Polskiemu Związkowi Działkowców.

Jak zaznacza Trybunał, nowe przepisy, powinny być przygotowane w sposób szczególnie rozważny i przy uwzględnieniu wszystkich skutków, jakie pociąga za sobą stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.