niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

 • 32 komentarzy
 • 19329 wyświetleń

Chcą odwołać Burmistrza

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Rajgrodu przed upływem kadencji

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1706) opublikowano postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Rajgrodu przed upływem kadencji.


W załączeniu - POSTANOWIENIE NR 5/2012 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 1 czerwca 2012 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Rajgrodu przed upływem kadencji.

 

Czesław Karpiński (63l.) został w 2010 r. wybrany ponownie na burmistrza Rajgrodu. Zdobył 62,3 proc. ważnych głosów. Jego kontrkandydat Stanisław Rydzewski otrzymał 37,7 proc. poparcia.  W ostatnich wyborach uprawnionych do głosowania w Rajgrodzie było nieco ponad 4,5 tys. mieszkańców, frekwencja wyborcza wyniosła 37,54 proc. Na Karpińskiego, w II turze zagłosowało wówczas 1031 osób, a na Rydzewskiego swój głos oddało 624 mieszkańców.

 

Pliki do pobrania:

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum.pdf 
 •  

   

  Analiza SWOT Gminy Rajgród

   

  MOCNE STRONY

  SŁABE STRONY

    

  • dogodne warunki przyrodnicze oraz lokalizacyjne,
  •  

    

  • atrakcyjne położenie w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego, rezerwatu przyrody Czapliniec - Bełda oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  •  

    

  • bark przemysłu uciążliwego dla środowiska;
  •  

    

  • atrakcyjne położenie komunikacyjne – lokalizacja przy drodze krajowej nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Grajewo-Augustów –Suwałki- Wilno,
  •  

    

  • obsługa finansowo – bankowa firm oraz ludności,
  •  

    

  • zakłady przetwórstwa surowców rolnych (masarnia, piekarnia) oraz sąsiedztwo MLEKPOLU w Grajewie;
  •  

    

  • rozbudowana telefonizacja (komórkowa i przewodowa),
  •  

    

  • duża liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym,
  •  

    

  • dobra baza sportowo – rekreacyjna,

   

 • bardzo słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa,
 •  

   

 • brak systemu segregacji śmieci,
 •  

   

 • bardzo intensywny ruch na drodze Nr 61 (co powoduje zanieczyszczenia i hałas),
 •  

   

 • niska stopa inwestycji,
 •  

   

 • słabo wykorzystane walory pryrodnicze w promocji gminy,
 •  

   

 • brak dużych zakładów pracy,
 •  

   

 • niedostatki w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,
 •  

   

 • spadek przyrostu urodzeń,
 •  

   

 • niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb oferta edukacyjna,
 •  

   

 • brak bazy noclegowej na wysokim poziomie,
 •  

   

 • niewystarczająca oferta rekreacyjno - rozrywkowa,
 •  

   

 • brak odpowiedniej promocji gminy,
 •  

   

 • ograniczone środki finansowe budżetu gminy na oświatę,
 •  

   

 • mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży,
    
 • SZANSE

  ZAGROŻENIA

    

  • pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć,
  •  

    

  • rozwój turystyki i agroturystyki,
  •  

    

  • przygotowanie terenów inwestycyjnych,
  •  

    

  • rozwój usług gastronomicznych,
  •  

    

  • tereny nadające się na bazę turystyczno - wypoczynkową,
  •  

    

  • wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką,
  •  

    

  • wzrost wykształcenia społeczeństwa,
  •  

    

  • udostępnienie obiektów sportowo - rekreacyjnych oświaty dla ogółu społeczeństwa.

   

 • wysokie koszty utrzymania oświaty
 •  

   

 • degradacja środowiska związana z działalnością człowieka,
 •  

   

 • wzrastające natężenie ruchu zwłaszcza na drodze krajowej Nr 61,
 •  

   

 • brak znaczących inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, niezbędnych do zwiększenia produkcji i konkurencyjności,
 •  

   

 • trudności z pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji,.
    
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2008 – 2015 (opracowany w 2008 roku)

   zadania przewidziane do realizacji odnoszą się do następujących kierunków działań warunkujących osiągnięcie zakładanych celów:
  a) wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy,
  b) rozwoju systemu komunikacji,
  c) rozwoju infrastruktury technicznej,
  d) poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,

  CEL I: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy:
  a) wykorzystanie sąsiedztwa Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny w celu przyciągnięcia turystów do Gminy Rajgród,
  b) zwiększenie potencjału turystycznego gminy m.in. poprzez zagospodarowanie plaży miejskiej i uporządkowanie brzegu jeziora z dbałością o jego naturalne walory przyrodnicze,
  c) promocja walorów przyrodniczych gminy,
  d) stworzenie dogodnych warunków do ściągnięcia inwestorów z zakresu turystyki.
  CEL II: Rozwój systemu komunikacji:
  a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rajgrodzie – Kolonia Podliszewo,
  b) modernizacja dróg w mieście Rajgród (ul. Jaćwieskiej, Kolonia Lewa, Kolonia Prawa, ul. Opartowo, ul. Zabród),
  c) modernizacja dróg na terenach wiejskich (Rydzewo - Kosówka, do drogi powiatowej przez wieś Przestrzele do drogi powiatowej, do wsi Turczyn, Woźnawieś – Kuligi, Skrodzkie - Tworki).
  CEL III: Rozwój infrastruktury technicznej:
  a) rozbudowa sieci wodociągowej, zwłaszcza na terenach wiejskich,
  b) poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej,
  c) modernizacja oczyszczalni ścieków,
  d) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
  CEL IV: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców:
  a) poszerzenie dostępu mieszkańców obszarów wiejskich do placówek upowszechniania kultury,
  b) budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie,
  c) modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Orzechówka i Przestrzele.

   

  Komentarze (32)

  Słyszałem, że głosować będzie można tylko w Rajgrodzie? To chyba nie będzie wyjście naprzeciw wyborcom. Może to celowe działanie, żeby zniechęcić niektórych do głosowania? Może to chodzi o słabą frekwencję, żeby referendum było nieważne?

  I wiele innych spraw poprzez które nasza gmina ich nigdy już nie zrealizuje nawet jeśli pana burmistrza zdejmą z urzędu bo poprzednia władza nie spłaciła długu tylko sobie poszła jeden na tam ten świat drugi do Grajewa a trzeci do Augustowa a dług płacą mieszkańcy poprzez brak imprez kulturalnych, zamykanie szkół, ośrodki wczasowe zamykają bo miasto odpycha wczasowiczów i ludzi młodych. Nawet na referendum nie będzie komu pójść tak jak zawsze na wyborach mała frekwencja bo zostali ci którzy muszą i głosują żeby żyć w tym otoczeniu lub osoby starsze które i tak siedzą w domu bo dla nich nic też ciekawego niema. Więc tak panie Czesławie nie warto było słuchać koleżków i tamtejszej rady miasta tylko od razu oddać gminę ludziom którzy by po ciągnęli do odpowiedzialności tych którzy narobili tych długów i z czystym kontem mieli byśmy raj na ziemi tak jak jest w innych gminach a najsmutniejsze jest to że nie umie pan przyznać się do błędu i dalej pan tłumaczy trudną sytuacją finansową którą wszystkie gminy mają szkoda tylko że po innych gminach tego nie widać.

  to jest najgorsza decyzja jaka została podjęta ! poprzedni burmiestrze doprowadzili gminę do upadku,a ten chciał jak najlepeij! nie idziemy na referendum! NIE NIE NIE!!!

  Ludzie nauczcie sie czytac i zanim cos palniecie to przeczytajcie ze zrozumieniem!!!!!!!!!!!do dnia 29 czerwca 2012 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
  o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie obwodowej
  komisji do spraw referendum właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych
  do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łomży kandydatów na członków Miejskiej Komisji Do Spraw
  Referendum w Rajgrodzie
  - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łomży kandydatów na członków obwodowych komisji do
  spraw referendum

  Rajgrodzianka ma słuszną rację,powinna być odpowiedzialność karną za złe decyzje .A my Polacy oburzamy sie na fakt ,że była pani premier Ukrainy siedzi za kratkami,powtarzam- WPROWADZIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ DLA polityków

  My już raz wybraliśmy! BOJKOTUJEMY REFERENDUM !Poprzednie władze doprowadziły gminę do bankructwa, a próby uzdrowienia finansów gminy, jak widać nie wszystkim się podobają! Najłatwiej jest krytykować! Odwołać?! A co daleje???? Skąd nowy burmistrz zasili kasę gminy??? BOJKOTUJEMY REFERENDUM!!!!

  nawołuje by na referendum nie iść by frekwencji nie było!! Zapomniał już jak nawoływał do głosowania w wyborach samorządowych bo to nasz obywatelski obowiazek wręcz sprawdzał kto ze swych urzędników nie głosował !???!! A teraz gdzie ten obywatelski obowiązek schował?? Dlaczego nie namawia by pójść i odpowiedzieć na zadanie pytanie na karcie do głosowania !!! ..

  Sami wybraliście i teraz płaczecie...

  Jak można wszystko spychać na decyzje władz z przed ponad 6 lat. Owszem Miasto ma przez to finansowe problemy, ale co obecne władze zrobiły by zmniejszyć to zadłużenie? Jaki projekt został napisany przez Pana Burmistrza, czy też osoby odpowiedzialne za to, który to by był rozwojowy i zarabiał pieniądze dla miasta i gminy. Obecne projekty zmieniły trochę wygląd miasta, czy też przyniosły takie korzyści jak nowy wóz dla OSP, lub wodociągi dla gminy. Ale te projekty są martwe i nie poprawią sytuacji finansowej gminy, nie dadzą dodatkowych funduszy. Fakt, krytykować jest łatwo, zwłaszcza osoby które nie mogą się bronić, ale to Pan Panie Burmistrzu odpowiada za sytuację finansową naszej gminy od ponad 6 lat. To Pan świadomie mam nadzieję podjął to wyzwanie, żeby wejść na tak odpowiedzialne stanowisko ( z takim zadłużeniem gminy), a teraz Pan i Pana sprzymierzeńcy tylko spychają całą odpowiedzialność na poprzedników. Pan niestety też ją ponosi, i jak każdy Pana poprzednik będzie Pan z tego rozliczony. Takie jest ryzyko piastowania tak ważnego stanowiska. Już przy wyborach poprzednie władze zostały obwiniane za wszystkie zło w tej gminie, może czas już zmienić tę płytę? Po tylu latach nowej i wyjątkowo dobrej władzy jak twierdzą moi poprzednicy, ta sytuacja powinna być lepsza, a niestety jest gorsza. Osobiście twierdzę, że władze w Rajgrodzie czują się bezkarne i jak małe dzieci za złe rzeczy oskarżają innych. Jak można namawiać Panie Burmistrzu mieszkańców by nie szli głosować i to na łamach lokalnej gazety? To Panu powinno zależeć na tym by jak najwięcej osób głosowało, a jak jest Pan tak dobrym gospodarzem tej gminy to nie powinien Pan obawiać się o wynik. Mieszkańcy tej gminy potrafią samodzielnie dokonywać wyborów. Życzę dużo więcej szacunku dla samego siebie i mieszkańców miasta i gminy Rajgród.

  Do smakosza, fakt, ale mylić się jest rzeczą ludzką, zawsze też należy błędy naprawiać, my teraz to robimy....

  Do Asia: Do 29 czerwca te dane będą podane już do publicznej wiadomości. Propozycje będą przygotowane wcześniej, a słyszałem, że już jest gotowy plan utrudnienia dostępu do urn. Mała frekwencja i referendum nie będzie ważne. Są różne sposoby na zwycięstwo.

  i bardzo dobrze,nawet miejsce do handlowania zrobił na łące za chlewkami cały czas przyjezdzałam na wczasy do rajgrodu i kupowałam u handlujących ludzi w parku fajne i nie drogie żeczy a teraz na te śmieci gdzie wyżucili tych nieszczęsnych handlarzy to nikt nie zajdzie bo nawet nie widać czy ktoś tam stoi czy nie a darmo chodzić i patrzeć to nikomu nie chce się

  Wszystko zależy od NAS a nie od Pana Burmistrza !! Utrudnienia dostępu do urn??? KPINA !!! No tak zastraszenie pracowników zwolnieniami jak pójdą glosowac to fakt tez metoda ale w tej sprawie jest juz za glosno w gminie i oby Panie Burmistzu nie odbiło się to czkawką właśnie Panu!! Mieszkancy naszej Gminy swoj rozum maja !!! Zycze nam wszystkim odwagi, rozsadku i trafnych decyzji !! Glosowac to nasz obowiazek obywatelski a jak pisał Piotr to wstyd nawoływac w Echach Rajgrodu by nie iść na glosowanie!!

  Popieram Ewę... w całej gminie huczy o tym jak burmistrz traktuje swoich pracowników. Ci ludzie boją się rozmawiać o czymkolwiek co dotyczy spraw gminy i burmistrza, to nie jest lojalność tylko paranoja. Dziwię się, że tak wykształcone osoby nie wystąpiły jeszcze na drogę prawną, ale pewnie w końcu i im się uleje... Jak najwięcej osób powinno pójść głosować, i zgodnie ze swoim sumieniem opowiedzieć na zadane pytanie, to nasz obowiązek. Pokażmy władzom, że potrafimy działać solidarnie i nie dajmy się zniechęcać, czy też zastraszać, jak teraz się wystraszymy, to będziemy bać się już każdej władzy, to od nas zależy jak będzie nam się żyło w tej gminie. To referendum ma sens nawet jeśli burmistrz zostanie przy władzy, ale niech stanie się to większością głosów, a nie przez małą frekwencję. Odwagi!!!!

  Ludzie bądźmy Polakami !!! NA REFERENDUM 29 lipca, nie dajmy by ktoś inny za nas zadecydowal bądź manipulowal wynikiem nawołując do opieszałości. No tak z drugiej strony co dziwić się Burmistrzowi " każdy swoją miarą mierzy " OPIESZAŁOŚĆ to domena właśnie tej władzy .

  Do RAJGRODZIANKA. To jaką masz pewność, że drugi raz się nie pomylisz? "mylić się jest rzeczą ludzką"

  Nawet ksiądz z ambony krzyczał, że na wybory trzeba iść. Kto nie pójdzie ten popełnia grzech zaniechania.

  wikary. Pan ksiądz niech siedzi cicho. On ma się modlić pokornie w kąciku i basta. My z nich nic nie mamy. Jeden krzyczy z ambony, a drugi z krzaków do żony. My i nie tylko w Rajgrodzie ale wszędzie, musimy mieć taką moc, że jeśli kogokolwiek dopuszczamy do władzy, to musimy go mieć siłę natychmiastowego usunięcia, jeśli nie robi tego czego chce naród. Za dobrze im jest z nami. Oni najczęściej wykonują polecenia odgórnych cwaniaków, a nie Narodu. A więc do kitu panie ważny.

  w Rajgrodzie nie liczy się wykształcenie a stołek na którym siedzisz .Rodzice miejcie się na bacznosci bo przyjdzie uczyć wasze dzieci osoba której nie chciano w żadnej wiejskiej szkole a w Rajgrodzie i owszem żal

  O kurde!!! patria xxx żyje nadal!!!!

  Analizę SWOT dla gminy wykonał ktoś, kto się do tego nie bardzo przyłożył. Zadania przedstawione w analizie to same hasła i lista pobożnych życzeń. Żadnych konkretów. Co jest dobre, a co złe w gminie to wiedzą wszyscy. Spodziewamy się raczej konkretnych propozycji jak zlikwidować te słabe strony i pielęgnować dobre. Swoją drogą, to zmiana burmistrza na niewiele się przyda. Jeżeli zmieniać to Radę. Siedzą w niej osoby, które podnosiły rękę kiedy były podejmowane nietrafne decyzje. Niektórzy byli wtedy nawet w Komisji rewizyjnej. Zrobiono bagno, a oni mają się nadal dobrze. Żal słuchać dyskusji, z których wynika, że radni nie mają pojęcia o przedmiocie dyskusji. Bardzo często wychodzi na jaw, że nie czytają dokumentów, które przed sesją zostały im dostarczone. Nawet Pani Wiceprzewodnicząca Rady często zdradza się z tym, że nie wie nad czym głosowała. Dobrze, że większość tych ludzi jest lubianych w swoim środowisku, ale czy to wystarczy żeby decydować w często bardzo trudnych sprawach.

  nawet w stowarzyszeniu jej nie chcą

  Odnośnie targowiska w Rajgrodzie, a raczej jego likwidacji, bo wyznaczenie mu miejsca gdzieś na obrzeżu między śmietnikami to żadne wyjście:nie wiem, kto o tym zadecydował - burmistrz czy nie burmistrz - nieważne. Ważne, że to jest ogromne świństwo zrobione dla ogromnej liczby mieszkańców naszego miasteczka, gdzie jest bardzo dużo ludzi starszych, a więc nieposiadających samochodów ( żeby pojechać na rynek do Grajewa czy Augustowa), żeby cokolwiek taniej kupić. Jak były budy, to tacy ludzie kupili sobie rajstopy, skarpety, buty, kapcie bieliznę i całkiem fajne ciuszki nowe. Ale nie - po co to liczyć się ze starymi! Były też, jak pamiętacie stoiska z warzywami oraz artykułami gospodarstwa domowego. I komu to przeszkadzało? Słyszałam, że była straszna awantura z powodu handlowania sadzonkami kwiatów i warzyw. Pewnie - ci, którzy zadecydowali o tym, żeby handlarzy wyrzucić, jeżdżą wypasionymi samochodami i zakupy robią w większych miastach. A jesteście pewni, że tak będzie zawsze? Że się nie zestarzejecie, że zawsze będzie was stać utrzymać samochód, że nigdy nie będziecie tak niedołężni, że starczy wam sił tylko na to, by przydreptać do miejscowego parku? Jeśli tak, to uważajcie, żebyście się nie przeliczyli. Ja też mam samochód i dla mnie pojechać po zakupy do Grajewa to mały pikuś. Ale ja jakoś potrafię myśleć o innych, której to umiejętności nie posiadają miłościwie nam panujący i podejmujący durne decyzje. Moim zdanie, jeśli już kogoś odwoływać to również tych radnych,którzy od kliku kadencji pełnią swe funkcje, bo to oni bardziej przyczynili się do bankructwa Rajgrodu niż obecny burmistrz. I to by było na tyle!!!

  ryba psuje się od głowy

  Zgadzam się , że dla mieszkańców Rajgrodu jest potrzebne miejsce na handel obwożny.Problemem jest brak dogodnego miejsca w mieście .Ostatecznie przeznaczyliśmy część parku pod handel .To miejsce zostanie dzisiaj oznakowane /tablice są już wykonane/
  Krytykować oczywiście najłatwiej. Proszę pomóc mnie i sobie wskazując inne dogodne miejsce na ten cel w mieście- nie ukrywam , że parku trochę mi szkoda przeznaczać na handel. Burmistrz.

  Po przeczytaniu komentarzy pod tym artykułem sięgnąłem po ostatni numer "Rajgrodzkich ech". Zawsze to pismo było "tubą" burmistrza i jego zwolenników, ale ostatni numer to już chyba przesada.Już wiem dlaczego z pustej kasy Towarzystwo Miłośników Rajgrodu dostanie w tym roku 15 tys. złotych...

  Takiego stronnego czasopisma jak Rajgodzkie Echa to nie znajdziesz nigdzie. Ci sami piszący i te same tematy-WSZYSTKO w RAJGRODZIE JEST PIĘKNIE A BURMISTRZ I RADA SUPER. To dlaczego jest tak beznadziejnie. Zwołać sesję i dać więcej kasy - nastąpi poprawa.

  Może szanowny Pan Burmistrz zdradzi tajemnicę ile kosztowało przygotowanie miejsca na targowicę w tym bagnie za chlewkami przy ul. Warszawskiej 24/24.Tak miała być piękna targowica , a teraz tłumaczy się, że nie ma miejsca. To niech szanowny zwróci pieniądze które utopił w Bagnie.

  Miały być oszczędności w gminie,ale oszczędzanie skończyło się na dzieciach z wiejskich szkól-radni nie obniżyli sobie diet,a rajgrodzkim echom nie obcięto budżetu.Co to za polityka.Oświata na wsi popłynie rajgrodzką kanalizacją!!!

  Gdy zbierałem drugą ratę podatku, jeden z sąsiadów zapytał: a za co właściwie tego burmistrza chcą odwołać? No to siedliśmy przy kawie i przeanalizowaliśmy krążące zarzuty. Że nietrafione inwestycje! Ten zarzut sąsiad obśmiał – żeby w XXI wieku wodociągi, zapłacone w 75 % ze środków unijnych, nazwać nietrafioną inwestycją, to chyba trzeba na głowę upaść. Tym bardziej, że w ramach „nic nie robienia” ( to kolejny zarzut ) burmistrz tak zorganizował prace wykonawcze , że podatek VAT obciążający rachunek za wodociąg do Orzechówki pozostał w gminie i zasilił fundusz inwestycyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej. Że zapłacił 13 tys. zł kary za źle przeprowadzony przetarg na remont przedszkola! Ten zarzut jest prawdziwy, ale śmieszny. Świeżo powołany przez wojewodę zespół do kontroli wykorzystania środków pomocowych chciał się wykazać i szukał kantu na okrągłej pupie. To fakt, że burmistrz miał rację ograniczając przetarg do firm mających doświadczenie w remontach budynków użyteczności publicznej (a to mu właśnie kontrola zarzuciła), ale procesowanie się o to z wojewodą nie byłoby ani polityczne, ani warte ewentualnie odzyskanej kary. A oczekiwane od lat przedszkole okazało się (wbrew oczekiwaniom sceptyków) inwestycją trafioną w dziesiątkę, zaś wydaliśmy na nie ( łącznie z roczną opłatą personelu) 95 tys. zł, pozyskując dotację 380 tys. zł. Że w Urzędzie Miasta zatrudnia rodzinę! Aby tego zarzutu uniknąć, musiałby zatrudniać ludzi z dalszych powiatów, bo wśród starych mieszkańców naszej gminy to każdy każdemu jakimś szwagrem, pociotkiem czy innym kuzynem jest. Natomiast w zarzutach ani słowa o tym , czy w procedurach zatrudniania były jakieś uchybienia, ani czy któraś z tych osób źle wykonuje swoje obowiązki.
  Jeśli pytanie „za co” okazuje się pytaniem źle postawionym, to nasuwa się pytanie „po co”. Na tak postawione pytanie, na stronie internetowej E-Grajewo odpowiedział pan podpisany Adam. Zapowiedział on, że w wyborach po wygranym referendum wystawi kandydata płci żeńskiej posiadającego doświadczenie samorządowe. I chyba to doświadczenie podpowiada owemu kandydatowi, że czas, kiedy obecny burmistrz przeprowadził konieczne, ale trudne do zaakceptowania przez ludzi decyzje, jest najdogodniejszy, by spróbować wskoczyć na jego stołek. Bo to, z jednej strony, niezadowolenie niezadowolonych rokuje szanse powodzenia na odwołanie. Z drugiej zaś strony ma się komfortową sytuację, bo przychodzi się na „pozamiatane” – najtrudniejsze i nieuniknione decyzje przeprowadził ten „paskudny” poprzednik. Za domniemaniem takiej motywacji „doświadczonego kandydata” przemawia fakt, że się on dotychczas nie ujawnił, oraz że ani on, ani grupa inicjująca referendum nie przedstawili żadnego pomysłu na zarządzanie gminą.
  Jeśli wiemy już „po co”, czas postawić pytanie zasadnicze: co my, obywatele gminy, mamy z tego mieć? Na razie mamy „w plecy” około 15 tys. zł. To koszt referendum. W przypadku przedterminowych wyborów wydamy kolejne 15 lub – jeśli będzie II tura – 30 tys. Inicjatorzy referendum doczytali się wprawdzie, że koszty referendum odwołującego organ decyzyjny oraz koszty wyboru odwołanego organu ponosi Państwowa Komisja Wyborcza, nie zauważyli jednak, że burmistrz nie jest organem decyzyjnym, tylko wykonawczym – kiepsko to świadczy o kompetencjach pretendentów do władzy. Za te pieniądze możemy mieć zdezorganizowany Urząd Miasta. Bo nie wyobrażam sobie, że nowy burmistrz będzie pracował z „nieudacznymi kuzynami” starego burmistrza. A że nie będzie pewnie szukał ludzi w dalszych powiatach, a w gminie każdy każdemu jakimś wujkiem, to zatrudni własnych kuzynów, zapewne z grupy inicjatywnej. No i przez pozostałe nam 2 lata kadencji ta niezwykle kompetentna ekipa (patrz wyżej) będzie się wdrażać w obowiązki. Innego pomysłu, jak zarządzać gminą i skąd wziąć na to pieniądze chyba nie mają, bo jakby mieli, to by się już pochwalili.
  No i co sąsiad z tym fantem zrobisz- zapytałem dopijając kawę. A nic- odpowiedział. Ja już burmistrza wybrałem. Na referendum nie idę

  Szanowny Panie Więckowski jest Pan znany w okolicy ze śpiewania ludowych przyśpiewek i opowiadania bajek... i wymyślił Pan... kolejną przypowiastkę.... szkoda tylko, że jak inne Pana bajki niestety nieprawdziwą i z bardzo kiepskim morałem. Pieniądze zostaną zwrócone gminie, potwierdził to Komisarz Wyborczy, a Pan by się wstydził tak oszukiwać ludzi. Robił Pan to przez tyle lat jako radny z mieszkańcami swojej wsi i widocznie się Pan przyzwyczaił. Pana czas już minął i wykazał by Pan dużo klasy, gdyby z honorem wycofał się Pan z lokalnej polityki, bo naraża się Pan na śmieszność. A co do Pana Burmistrza, to chyba wypada pozwolić mieszkańcom zadecydować... Czego się boi Pan i grupa tak zwanych sprzymierzeńców, którzy namawiają do bojkotu referendum. TO WY NAJBARDZIEJ SZKODZIE DLA PANA BURMISTRZA! Ja wierzę, że Pan burmistrz jest w stanie wygrać honorowo. Ma on niepowtarzalną okazję udowodnić sobie i innym, że jest właściwą osobą na tak ważnym stanowisku. Jeżeli wygra honorowo skończą się te pomówienia, a jeżeli stanie się to w tak brudny sposób, jak Pan to promuje, to tylko zaszkodzi jemu i jego godności. Po za tym małe sprostowanie Panie Wojciechu, Pan Burmistrz nie pochodzi z gminy Rajgród, więc trudno tu o jego kuzynów, a po za tym, to, że ktoś pochodzi z innej gminy to nie oznacza, że nie jest spokrewniony z Panem Burmistrzem. Oj nie przemyślał Pan tego... jasność umysłu już nie ta...

  nie ma bardziej żenującego i brudnego sposobu na sukces w tej sprawie, niż ten, za pomocą którego inicjatorzy referendum uzbierali wystarczającą liczbę podpisów! wielu obywateli nawet nie pamięta, że coś podpisywała! to dopiero żenada!

  Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
  Informacja dla komentujących
  Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.