niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

Budżet powiatu na 2004

Jarosław Augustowski, starosta powiatu grajewskiego:
Budżet powiatu na 2004 r. jest bardzo zachowawczy. Powiaty obawiają się niskiego stopnia realizacji dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jest to jedno z większych niebezpieczeństw. W przypadku wykonania tych dochodów na poziomie 75 % możemy utracić kwotę około 500.000,00 zł.
Kolejna niewiadoma to sytuacja Szpitala Ogólnego w Grajewie. Realna utrata płynności finansowej poprzez egzekucje komornicze może wpłynąć na zwiększenie zaplanowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń kredytów.
Z drugiej zaś strony historia pokazuje, że w trakcie kolejnych lat budżetowych odnotowywano przyrosty planowanych dochodów i wydatków. Oczekujemy na środki finansowe z Kontraktu Województwa na dokończenie zadania inwestycyjnego p.n. „Dom Pomocy Społecznej w budowie w Szczuczynie”, na środki z programu SAPARD na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
Ponadto powiat oczekuje na znaczące środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego na programy aktywnego zwalczania bezrobocia. Realizujemy również wydatki ze środków PFRON w kwocie 684.000,00 zł na zadania
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Mam nadzieję, że planowane dochody budżetu znacznie wzrosną w trakcie roku.
żródło: www.starosta.e-grajewo.pl (Aktualności)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.